بیش از پنج هزار بازنشسته به مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پیوستند

کیوان مرتضوی  اظهار کرد: از مجموع افزایش آمار یادشده به گروه مستمری بگیران گیلان در سال جاری، پنج هزار و ۱۶۰ نفر بازنشستگان و بقیه بازماندگان و از کارافتادگان هستند. وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار از مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی گیلان، تعداد مستمری بگیران استان از ۱۷۸ هزار و […]

کیوان مرتضوی  اظهار کرد: از مجموع افزایش آمار یادشده به گروه مستمری بگیران گیلان در سال جاری، پنج هزار و ۱۶۰ نفر بازنشستگان و بقیه بازماندگان و از کارافتادگان هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار از مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی گیلان، تعداد مستمری بگیران استان از ۱۷۸ هزار و ۲۰۳ نفر تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱، به ۱۸۴ هزار و ۹۸۵ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

مرتضوی بیان کرد: تامین اجتماعی استان گیلان تا پایان آبان ماه امسال ۱۰۶ هزار میلیارد ریال بابت تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری‌ها به بازنشستگان، از افتادگان و بازماندگان ارائه کرده‌است.

مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد ،عیدی)، حمایت‌های درمانی در مواردی از جمله بیماری، بارداری، حوادث، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، هزینه سفر، اقامت بیمار و همراه، پروتز و اورتز، کمک هزینه ازدواج، هزینه کفن و دفن و مقرری بیمه بیکاری از تعهدات تامین اجتماعی است.

یک میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در گیلان زیرپوشش تامین اجتماعی هستند؛ همچنین ۳۲۰ هزار نفر از مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان و افراد تبعی آنان در این استان از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند هستند.