تاکید دکتر آشوبی بر فعال‌شدن هرچه سریع‌تر فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت هرچه سریع‌تر فعال شدن فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت به جهت ارایه خدمات تاکید کرد.
دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز به همراهی دکتر مصطفی گل شکن-سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی دانشگاه، دکتر سعید سادات منصوری- رئیس مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور، مهندس رضا محمدی- مدیر عمرانی و منابع فیزیکی دانشگاه در فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت حضور یافت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بخش‌های CSR، اتاق عمل و دیگر بخش‌های تخصصی بستری حضور یافت و در جریان آماده‌سازی فضا برای ارایه خدمات درمانی به مردم قرار گرفت.
دکتر آشوبی با اشاره به آماده بهره‌برداری برداری بودن اغلب بخش‌های فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت، بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر آن‌ها جهت ارایه خدمت به مردم تاکید کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین در جریان کمبودهای فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور از جمله نیروی انسانی پرستار و خدمات قرار گرفت و از تأمین آن‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
وی همچنین در بخش‌هایی از فاز اول مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت حضور یافت و ضمن گفت‌وگو با کادر آموزشی درمانی، خدمات ارایه شده را مورد ارزیابی قرار داد.