تاکید شهردار بر لزوم تحقق بودجه به منظور تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی

جلسه شورای اداری مناطق روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضور معاون حمل ونقل و امور زیربنایی، معاون معماری و شهرسازی و مدیران شهری در منطقه پنج شهری برگزار شد. شهردار رشت در این جلسه مباحثی را پیرامون درآمدهای شهرداری در مناطق و لزوم تحقق بودجه به منظور […]

جلسه شورای اداری مناطق روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضور معاون حمل ونقل و امور زیربنایی، معاون معماری و شهرسازی و مدیران شهری در منطقه پنج شهری برگزار شد.

شهردار رشت در این جلسه مباحثی را پیرامون درآمدهای شهرداری در مناطق و لزوم تحقق بودجه به منظور تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی مورد تاکید قرار داد و گفت: شهرداری‌ها خدمات متنوع و گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌دهند بنابراین تحقق بودجه و یا درآمدهای پایدار شهری برای پیشبرد اهداف آن بسیار حائز اهمیت است.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر پروژه‌های خرد عمرانی به تفکیک هر کدام از مناطق، پرونده‌های مرتبط با بند( ت) تصبره ماده ۶ قانون بودجه کشور در مناطق پنج گانه نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیران مناطق در ارتباط با مباحث درآمدی و اجرای پروژه‌های عمرانی گزارشات لازم را ارائه دادند.