تاکید شهردار کلاچای بر لزوم مشارکت جدی مردم در طرح تفکیک زباله از مبدأ

شهردار کلاچای بر ضرورت اجرای صحیح طرح تفکیک زباله از مبدأ تاکید و تحقق آن را مستلزم مشارکت جمعی و همگانی دانست. مهدی رشاد، با اشاره به نگرانیها در حوزه پسماند افزود: اگر بناست بحث پسماند به یک سرانجام مطلوب سوق پیدا کند، مستلزم آن است که همه در این زمینه نگاه مسئولانه و متعهدانه […]

شهردار کلاچای بر ضرورت اجرای صحیح طرح تفکیک زباله از مبدأ تاکید و تحقق آن را مستلزم مشارکت جمعی و همگانی دانست.

مهدی رشاد، با اشاره به نگرانیها در حوزه پسماند افزود:
اگر بناست بحث پسماند به یک سرانجام مطلوب سوق پیدا کند، مستلزم آن است که همه در این زمینه نگاه مسئولانه و متعهدانه داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به تداوم آموزش طرح تفکیک زباله از مبدأ در این شهر از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر با همکاری رابطین سلامت، ابراز امیدواری کرد شهروندان فهیم کلاچای در این کار بزرگ همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

🔸شهردار کلاچای به وضعیت جمع آوری زباله خشک در منطقه نوده اشاره و اضافه کرد:
جمع آوری زباله خشک در این منطقه روزهای چهارشنبه هر هفته و بین ساعت ۱۴ الی ۱۸ با خودروی مخصوص حمل زباله خشک که دارای آهنگ خاص می باشد، صورت می گیرد.