نقدی به اظهارات وزیر ارشاد؛

تا ما بفهمیم که بله اینطور است ۲+۲ می شود ۵!

ابوالفضل رضائی: درباره موضع اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه تا آخر تابستان زمینه ورود ۴۰۰ نفر از جوانان حزب اللهی را به وزارتخانه خبر داده تا آنچه برای تغییرات بنیادی به سبک و سیاق خود می دانند به وجود آورند !. برای من که سالها در بخش شعر و ادبیات و […]

ابوالفضل رضائی: درباره موضع اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه تا آخر تابستان زمینه ورود ۴۰۰ نفر از جوانان حزب اللهی را به وزارتخانه خبر داده تا آنچه برای تغییرات بنیادی به سبک و سیاق خود می دانند به وجود آورند !.

برای من که سالها در بخش شعر و ادبیات و چند صباحی در ادوار مختلف بعضا در روزنامه و پایگاه خبری نوشته ام و می نویسم محرز است در دو دهه اخیر شکل تزریق نیروی انسانی چه شکلی بوده است و فارغ از همه بی عدالتی و به رسمیت نشناختن حقوق مدنی و تک تک افراد و سلیقه های فکری درون کشور زندگی و حق زیست و مشارکت در ساختار دارند به جای خود بماند که می دانیم امثال حضرت ایشان نگاهشان نسبت به این موارد چه بوده که در کسوت و جایگاه وزارت رسیده است ! لاقل کمی مراعات حال فضای پر تنش و نارضایتی عمومی می داشت که اینقدر حتی همان بچه های موسوم به حزب اللهی را در مقابل دیگر هم وطنان خود قرار نمی دادند. اینکه فردای آخر تابستان هر یک از آن چهارصد نفر را خیلی ها انگشت نشانه بگیرند این دوستان همان اشخاصی هستند که به گفته وزیر محترم با کوپن ویژه به ساختار اداری آمده اند برای من نگارنده متفاوت اندیش ناراحت کننده است.

هر چند دیر زمانی نگذشته اندک دوستانی تحت عنوان مشاور جوان که اکثرا هم بطور داوطلبانه بودند چنان نمایندگان مجلس که خود را ارزشی و قانونگذار می دانستند نسبت به همان جوانان تشر و مدیران کلی که احکام زده بودند تهدید می کردند که گفتنش در این مقال نه حوصله اش هست و نه ضرورتش فقط پرسش می شود الان همان نمایندگان که بعضا در استان همچنان در جایگاه نمایندگی و یا اجرایی مسولیت دارند نسبت به چنین طبقه بندی جامعه چه پاسخی دارند؟!

می خواهم بدانم آقایان با کدام معیار عدالت و انصاف رشد پیدا کرده اند که دیروزها حاضر نبودند بخش کوچکی از سرمایه های انسانی متفاوت اندیش جامعه در یک فرایند اداری مشغول خدمتگزاری بشوند؟ هر چند در همان روزها و سالها هم تمام جذب ها از کانالی که همفکران آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایندگی اش می کنند به راحتی جذب وزارتخانه ها و ادارات تابعه می شدند و هیچ محدودیتی ام نمی داشتند انگار فقط آن بچه ها، بچه های طلاق سیاسی کشور می بودند؟!

دیروز دوستی که سالها مسئول تئاتر و انجمن نمایش شهرستانی بود می گفت یعنی حالا این تعداد از افرادی به وزارتخانه خواهند آمد دانش آموخته هنر هستند پس چرا من بعنوان یک پیشکسوت و فرهنگی که سی و اندی سال کار کرده ام و خیلی ها را در این زمینه میشناسم صدایی بر نمی آید که فلانی بنده میخواهم به زودی به حوزه اداری فرهنگ و هنر این مملکت خدمت کنم؟! یعنی این نگرانی به وجود آمده که این حجم از نیروی انسانی بر اساس چه شاخصه و توانایی به منابع انسانی وزارتخانه ای جذب خواهد گردید؟!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای پاسخ به حواشی اخیر در حوزه عملکردی اش ناگهان با چنین موضعی دنبال چه استراتژی است؟
البته این روزها هر چه پیش بینی نمیشد اتفاق افتاده یهو دیدیم فردا وزیر کار تعاون و امور اجتماعی سخن مشابه گفت ! یا وزیر صنعت و معدن و تجارت یک فرمایشی دیگر بگوید؛ آهای دوستان عزیزم وزارتخانه مال شماست و لیستی سفید و آماده تقدیم رییس سازمان استخدامی کشور که البته ایشان هم از خوبان هستند و دعای خیر ایشان این روزها از هر کوچه و پس کوچه ها شنیده می شود؛ مراتبا کد های ناقبل قرارد معین را به شکل فوری و جهادی امضا نماید. باشد تا صبح دولتت بدمد
تا ما بفهمیم که بله اینطور است حالیتون شد ! دو بعلاوه دو می شود =۵!.