تجمع بازنشستگان رشت مقابل تامین اجتماعی و درخواست افزایش مستمری

بازنشستگان رشت  از تجمع امروز خود (۳۱ اردیبهشت) مقابل تامین اجتماعی رشت خبر دادند. به نقل از ایلنا، بازنشستگان خواسته‌ی اصلی خود را اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی می‌دانند و می‌گویند: افزایش مستمری سال جاری ناکافی و ناعادلانه است؛ ما انتظار داریم این افزایش غیرقانونی ابطال شود. […]

بازنشستگان رشت  از تجمع امروز خود (۳۱ اردیبهشت) مقابل تامین اجتماعی رشت خبر دادند.

به نقل از ایلنا، بازنشستگان خواسته‌ی اصلی خود را اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی می‌دانند و می‌گویند: افزایش مستمری سال جاری ناکافی و ناعادلانه است؛ ما انتظار داریم این افزایش غیرقانونی ابطال شود.

این بازنشستگان همچنین خواستار ارتقای خدمات رفاهی، برخورداری از درمان رایگان و بهبود وضعیت درآمدی سازمان تامین اجتماعی شدند.