تجهیزات پارک مسافر و پارک ساحلی به روز رسانی و استاندارد می شود

شهردار کلاچای روز شنبه در جریان بازدید از وضعیت موجود پارک مسافر این شهر که رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای هم حضور داشت گفت ضرورت تکمیل و نوسازی وسایل ویژه کودکان با هدف جدا سازی و ایمن بخشی فضای بازی کودک از فضای ورزشی بزرگسال را مورد تاکید قرار داد که تمامی امکانات و تجهیزات […]

شهردار کلاچای روز شنبه در جریان بازدید از وضعیت موجود پارک مسافر این شهر که رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای هم حضور داشت
گفت ضرورت تکمیل و نوسازی وسایل ویژه کودکان با هدف جدا سازی و ایمن بخشی فضای بازی کودک از فضای ورزشی بزرگسال را مورد تاکید قرار داد
که تمامی امکانات و تجهیزات به زودی در نقاط متعارف نصب می شود.
کامران علیپور کلایه رئیس شورای اسلامی شهر هم در این بازدید ضرورت استاندارد سازی پارک مسافر و پارک ساحلی با هم ایمن سازی و جلوگیری از حوادث احتمالی را خواستار شد.