آگهی دولتی ندادند، روزنامه چاپ نمی شود؛

ترکش توقف قدیمی ترین روزنامه جهان ، روزنامه های ایران را نیز می گیرد؟

«وینرسایتونگ»، دیرپاترین روزنامه چاپی جهان، که هنوز منتشر می‌شود، پس از ٣۲٠ سال انتشار پیوسته روزانه، امروز، جمعه، ۳۰ ژوئن، اعلام کرد این روزنامه از فردا دیگر نسخه چاپی نخواهد داشت. دلیل منتشر نشدن کاغذی این روزنامه پرسابقه اتریشی، قطع آگهی‌های دولتی است. به دنبال این خبر برخی در ایران هم این مساله را باز […]

«وینرسایتونگ»، دیرپاترین روزنامه چاپی جهان، که هنوز منتشر می‌شود، پس از ٣۲٠ سال انتشار پیوسته روزانه، امروز، جمعه، ۳۰ ژوئن، اعلام کرد این روزنامه از فردا دیگر نسخه چاپی نخواهد داشت. دلیل منتشر نشدن کاغذی این روزنامه پرسابقه اتریشی، قطع آگهی‌های دولتی است.

به دنبال این خبر برخی در ایران هم این مساله را باز کردند که قطع آگهی روزنامه‌های چاپی می‌تواند جلوی رانتخواری را بگیرد. به جزء چند روزنامه شناخته شده بسیاری از روزنامه‌های چاپی تنها در حد کاغذ مصرف کردن هستند و با یارانه دولتی سرپا مانده اند.