تسلیت و همدردی

کارمندان نمونه شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان همزمان با مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان تقدیر شدند.

خانواده محترم و بزرگوار جهانگیری

 

با تآثر و تأسف فراوان درگذشت شادروان حاج حسین جهانگیری ،بزرگ خاندان جهانگیری را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.
از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده ،مرحوم مغفور جنت مکان ،آمرزش
بی پایان إلهی و برای بازماندگان محترم سلامتی طول عمر با عزت و صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

 

ارادتمند _ علی کریمی پاشاکی _
طاهره سادات آمرزشی

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️