در پایان شهریورماه سالجاری؛

تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان از ۴۸۰ هزار نفر گذشت

به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی مدیرکل این مجموعه با بیان اینکه حسب برنامه ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۲ ، رسیدن به پوشش نیم میلیون نفر بیمه شده اصلی را تا پایان سال هدفگذاری نموده ایم افزود : در پایان شهریور ماه این تعداد […]

به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی مدیرکل این مجموعه با بیان اینکه حسب برنامه ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۲ ، رسیدن به پوشش نیم میلیون نفر بیمه شده اصلی را تا پایان سال هدفگذاری نموده ایم افزود : در پایان شهریور ماه این تعداد به بیش از ۴۸۰ هزار نفر رسیده و پیش بینی میگردد تا پایان آبان ماه این میزان به رقم ۴۸۵ هزار نفر افزایش یابد .

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال حدود ۴۵۰۰ نفر به بیمه شدگان گروه اجباری و ۶۸۰۰ نفر به گروه صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزوده گردیده ، اظهار داشت : با احتساب بازنشستگان این گروهها در این دوره عملاً شاهد رشد حدود ۱۵۰۰۰ نفری در این بخش بوده ایم .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه طرح موفق بازرسی های تیمی کارگاهی استان که در همایش سراسری مدیران سازمان نیز در زمره اقدامات موفق و مطرح مورد تجلیل قرار گرفت یکی از عوامل موثر در شناسایی شاغلین فاقد بیمه و رشد چشمگیر گروه بیمه شدگان اجباری بوده است که در ماههای مهر و آبان نیز روند آن ادامه داشته است خاطر نشان ساخت در ادامه طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی هم شاهد رشد خوب گروه بیمه شدگان مشاغل ازاد در زیرشاخه های صاحبان حرف و زنان خانه دار بوده ایم .

کیوان مرتضوی اظهار امیدواری نمود که با آغاز دوباره فصل تحصیلی و اقدامات و برنامه های فرهنگی آموزشی برای بیمه دانشجویان ، در این حوزه نیز تعداد بیشتری از مشمولین تحت پوشش قرار گیرند .

شایان ذکر است در حال حاضر حدود ۴۵۰۰۰ نفر در زیرگروههای زنان خانه دار و بیمه دانشجویان تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند