توصیه یک روزنامه به مسئولان ارشد:

تعریف‌ و تمجید بادمجان‌ دورقاب‌چین‌ها و بله قربان گوها را معیار سنجش قرار ندهید

 گزارش‌های رسمی اطرافیان مسئولین، تعریف و تمجیدها نباید معیار سنجش افکار عمومی برای درک میزان رضایت مردم از حکمرانی باشد. مردم در مشکلات معیشتی شدیدی دست و پا می‌زنند و از شرایط زندگی رضایت ندارند.

روزنامه جمهوری اسلامی در یک سرمقاله حل مشکلات معیشتی مردم، برگزاری انتخابات آزاد و روان‌ سازی سیاست خارجی، سه راهکار واقعی و موثر برای تامین رضایت عمومی و برطرف ساختن نارضایتی‌ها هستند.

قبل از هر چیز مسئولان باید بپذیرند که نارضایتی همچنان وجود دارد و عبور از بحران سال ۱۴۰۱ به معنای پایان یافتن نارضایتی‌ها نیست. گزارش‌های رسمی اطرافیان مسئولین، تعریف و تمجیدهای بادمجان دور قاب‌چین‌ها و بله ‌‌قربان‌گوها و شعارهای کسانی که در سفرهای مسئولین به مناطق مختلف کشور برای استقبال یا گوش دادن به سخنرانی‌ها جمع می‌شوند، نباید معیار سنجش افکار عمومی برای درک میزان رضایت مردم از حکمرانی باشد.

در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: بسیار دیده‌ایم که مسئولان ارشد کشور درباره چگونگی زندگی مردم قضاوت مثبت کردند در حالی که کاملاً مشخص و مشهود بود که مردم در مشکلات معیشتی شدیدی دست و پا می‌زنند و از شرایط زندگی رضایت ندارند.

 بنابراین، تردید نباید کرد که حکمرانان از صدر تا ذیل به عناصر مطمئنی که به مثابه چشم و گوش آنها عمل کنند و به اندازه چشم و گوش واقعی مورد اعتمادشان باشند نیازمند هستند و بدون آنها نمی‌توانند ارزیابی صحیحی از اوضاع کشور و مردم داشته باشند.