تعویض لوله آبده چاه روستای سیاه ورود آلیان شهرستان فومن

با تعویض لوله آبده روستای سیاه ورود آلیان، چاه مذکور مجدد راه اندازی و به شبکه آبرسانی متصل شد.

 

 

مدیر امور آبفای فومن از تعویض لوله آبده چاه روستای سیاه ورود آلیان و رفع کدورت ایجاد شده در آب شرب منطقه خبر داد و گفت: با راه اندازی و اتصال مجدد این چاه به شبکه آبرسانی، حدود ۷۲۰ مشترک روستاهای سیاه ورد، کیش دره و توسه کله آلیان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وحید مهجور افزود : باتوجه به افت فشار آب استحصالی و کدورت آب چاه روستای سیاه ورود، مشخص شد پوسیدگی بوجود آماده در لوله آبده باعث ایجاد کدورت شده است، در پی حل مشکل نسبت به تعویض لوله های پوسیده اقدام و پس از رفع کدورت، چاه مجدد راه اندازی و با آبدهی حدود  ۸ لیتر بر ثانیه به شبکه آبرسانی متصل شد.

وی؛ هزینه اجرای این عملیات را حدود ۱۷۰ میلیون ریال اعلام کرد.