«مرتضی عاطفی» شهردار در نشست با رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران درخواست کرد:

تعیین تکلیف به‌سازی طرح سالم‌سازی ساحل بندر کیاشهر و واگذاری بهره‌برداری آن به شهرداری

 «مرتضی عاطفی» شهردار که با هماهنگی ابراهیم نجفی، نماینده مردم شریف آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر، در نشستی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران شرکت کرده بود؛ از رییس این سازمان درخواست کرد که با اولویت قرار دادن رفاه شهروندان، محل طرح سالم‌سازی این شهر بندری، به جهت به‌سازی در اختیار شهرداری قرار گیرد. وی خواستار […]

 «مرتضی عاطفی» شهردار که با هماهنگی ابراهیم نجفی، نماینده مردم شریف آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر، در نشستی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران شرکت کرده بود؛ از رییس این سازمان درخواست کرد که با اولویت قرار دادن رفاه شهروندان، محل طرح سالم‌سازی این شهر بندری، به جهت به‌سازی در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی خواستار این امر شد که ذیل مقررات محیط زیستی و تحت نظارت آن سازمان ، شهرداری امکان به‌سازی و تجهیز شناگاه و طرح سالم‌سازی دریا را داشته باشد. در غیر این صورت قطعا شهرداری مدیریت این محل را واگذار خواهد کرد و مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

همچنین نجفی نماینده شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن توضیح مشکلاتی که در حال حاظر در ساحل این شهر بندری، برای شهروندان و گردشگران وجود دارد به نیاز مبرم به‌سازی این محل و تهیه امکانات مناسب تاکید کرد و گفت: شهرداری بندر کیاشهر آمادگی نوسازی این مکان گردشی_تفریحی را دارد.

گفتنی است؛ سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تایید موارد گفته شده، دستوراتی را در زمینه تسریع تعیین تکلیف طرح تفصیلی و واگذاری به‌سازی و بهره‌برداری طرح سالم‌سازی ساحل بندر کیاشهر، به شهرداری این شهر ساحلی صادر کرد.