تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح های گردشگری این شهر ساحلی

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر در بازدید احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از پل چوبی و طرح سالم‌سازی ساحل، درخواست کرد؛ تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح های گردشگری این شهر ساحلی   شهردار بندر کیاشهر طی بازدیدی که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان […]

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر در بازدید احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از پل چوبی و طرح سالم‌سازی ساحل، درخواست کرد؛ تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح های گردشگری این شهر ساحلی

 

شهردار بندر کیاشهر طی بازدیدی که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از پروژه‌های گردشگری این شهر بندری داشت به مهم‌ترین مطالبات مردمی در مقوله گردشگری؛ شناگاه، طرح سالم‌سازی، پل چوبی و … اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه مدیریت شهری بندر کیاشهر، بر اهمیت موارد مطرح شده تاکید کرد.

وی همچنین با مهم عنوان‌کردن رفاه شهروندان، در تمام ارکان دولت، مساعدت در زمینه تعیین تکلیف این پروژه‌ها را در اولویت دانست.