حساب منتقدان منصف از حاشیه سازان و دلواپسان جداست

تغییر نگاه مسئوولان و مردم برای امورات کشور ضرورت جدی است

با کمال تاسف حاشیه سازی و دلواپسی هایی که در بسیاری از مواقع با دلواپسی ها و کارشکنی های دشمنان قسم خورده ی ایران همخوانی پیدا می کند، باعث می شود تا کارها و امور کلی جامعه دچار ضعف ها و اختلالات اساسی شود. تذکر فوق به هیچ عنوان با طرح نقدها، مشکلات، ضعف ها، […]

با کمال تاسف حاشیه سازی و دلواپسی هایی که در بسیاری از مواقع با دلواپسی ها و کارشکنی های دشمنان قسم خورده ی ایران همخوانی پیدا می کند، باعث می شود تا کارها و امور کلی جامعه دچار ضعف ها و اختلالات اساسی شود. تذکر فوق به هیچ عنوان با طرح نقدها، مشکلات، ضعف ها، ناکارآمدی ها از روی تعلق خاطر و منصفانه قابل مقایسه نیست و اساسا منتقدان منصف و دلسوز با برخی حاشیه سازان و دلواپسان همسو با مقاصد دشمنان ایران تفاوتی فاحش دارند.
طرحی نو در اندازیم
واقعیت این است که باید به صورت جدی از ورود به حاشیه ها و حاشیه پردازی پرهیز شود و از همه مهمتر اینکه باید طرحی نو در اندازیم و تغییر نگاه تمام مسئوولان کشور اعم از دولت و قوای دیگر و حتی مردم را نسبت به تمام مباحث کشور از فرهنگ،اقتصاد، جامعه، سیاست گرفته تا رفتارهای اجتماعی و فردی برای ساماندهی امور از نان شب هم واجب تر است و برای خلاصی از مشکلات و معضلات موجود که هم زمینه و ریشه داخلی و هم خارجی دارد باید جدی تر از گذشته عمل شود.
مباحث مهمی که ضرورت جدی دارد تا به آنها توجه شد عبارتند از:
۱ـ از بین بردن حس وجود تبعیض بین شهروندان از طرف تمام مسئوولان
۲ـ پاسخگو بودن تمامی مسئوولان نظام به مردم
۳ـ برابری و مساوات بین شهروندان نسبت به فرصت ها و قابلیت ها
۴ـ خودی و محرم دانستن تمام شهروندانی که در چارچوب قوانین موجود حرکت می کنند
۵ـ آزادی بیان قانونی رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل
۶ـ نشستن مسئوولان و مدیران نظام در اتاق های شیشه ای
۷ـ تلاش برای قطع وابستگی مفرط به صادرات نفت خام
۸ـ توجه بیش از پیش و جدی به پیشران های اقتصادی داخلی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها باشند
۹ ـ تغییر نگاه مسئوولان به مقوله های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
۱۰ ـ همراهی و همگامی نقادانه و هوشمندانه و مسئولانه ی مردم با مسئوولان …
می توان ادعا کرد مباحث مطرح شده ی فوق، متوجه تمام مسئوولان نظام می باشد و منحصرا به دولت محدود نمی شود. بلکه کل اجرای حکومت و حتی مردم را نیز در بر می گیرد. اینکه دولت نباید وارد حاشیه شود، تردیدی نیست، ولی اینکه دیگران دولت را درگیر حاشیه نکنند ضرورت جدی دارد که باید آن دیگران که لزوما هم بیرون ساختار رسمی نیستند، آویزه ی گوش خود قرار دهند.
کسانی که هر روز به انحای گوناگون برای دولت حاشیه سازی می کنند و شبانه روز در رسانه های صوتی، تصویری، مکتوب و مجازی خود، طرح های حاشیه ساز را کلید می زنند باید توصیه ها به عدم حاشیه سازی و دلواپس بودن را جدی تر بگیرند.
گاندو سازان و حاشیه های بدون توقف
برای مثال وقتی که ماشین تولید حاشیه سازی برای دولت با تمام سرعت در حال حرکت و تولید است، قطعا دولت نیز باید برای پاسخگویی به افکار عمومی دست به برخی افشاگری ها و توضیحات بزند تا در افکار عمومی متهم جلوه نکند. کدام دولت است که وزیر خارجه اش برای دفاع از منافع ملی هر روز به گوشه و کنار جهان سفر می کند، بعد از در مهم ترین رسانه ی رسمی کشور سریال گاندو را علیه او و برنامه های بدون توقف و … را علیه دولت و برای تضعیف دولت تولید و پخش می کنند، چنین رفتار بعید است که حتی در کشور دیگری دیده شود.
ضرورت دارد تا تغییر نگاه در مقوله های تولید اقتصادی و مصرف در مسئوولان و مردم بوجود آید و همچنین مبارزه با فساد در این سرزمین باید هم سخت افزاری و هم نرم افزاری باشد یعنی هم باید دستگاه قضایی با قوانین و ضوابط خود در صحنه باشد که تا کنون بوده است و هم باید بستر ها و زمینه هایی را بوجود آورد تا با وجود رسانه های مستقل و آزادی بیان و روزنامه نگاران مستقل و تامین امنیت افشاگران فساد، مبارزه با این پدیده شوم که مانند موریانه ای ساختار های اعتماد عمومی به نظام را نشانه رفته است، به طور اساسی انجام گیرد.