تفاهم نامه همکاری های آموزشی، علمی، تحقیقاتی فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی استان با اتاق بازرگانی استان گیلان

    طی نشستی بین قاسم رضائیان رئیس اتاق بازرگانی گیلان با محمد دوستدار رئیس دانشگاه آزاد گیلان صورت پذیرفت به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان به منظور گسترش همکاری های علمی فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و اتاق بازرگانی در راستای تقویت، دانش افزایی فنی شاغلان و یا فعالان در عرصه […]

 

 

طی نشستی بین قاسم رضائیان رئیس اتاق بازرگانی گیلان با محمد دوستدار رئیس دانشگاه آزاد گیلان صورت پذیرفت به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان به منظور گسترش همکاری های علمی فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و اتاق بازرگانی در راستای تقویت، دانش افزایی فنی شاغلان و یا فعالان در عرصه تجارت در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت استان گیلان و کمک به اتاق بازرگانی به ارتقای فعالیت‌های تجاری به منظور اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات و استعدادهای ملی و منطقه ای جهت دانش افزایی تجارت صورت پذیرفت