تقدیر از مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای گیلان

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی ارتباطات مردمی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مدير دفتر مدیریت ارتباط با مشتريان آبفای گیلان تقدیر کرد.

 

علیرضا اقبال مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی ارتباطات مردمی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعطاء لوح تقدیر از زحمات محمدرضا راستین راد مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای گیلان، در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی این دفتر در سال ۱۴۰۱ قدردانی کرد.

در بخشی از متن این لوح آمده است :

همکار گرامی جناب آقای محمدرضا راستین راد

خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق خدمت رسانی به مردم را که با ارزشترین کارها نزد خداوند منان است نصیب ما نمود و در تبلور تلاشی صادقانه و خالصانه که آینه تمام نمای وظیفه شناسی و پژواک تعهد است، گامی در راستای بهبود فرآیندهای خدمت رسانی به پیش برود.

بدینوسیله و به پاس قدردانی از زحمات شما در راستای ارتقای سطح خدمات در دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در سال ۱۴۰۱، این لوح تقدیر به همراه آرزوی توفیقات روزافزون در عرصه های علمی و شغلی به جنابعالی اعطاء می گردد.