تقدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت از محمدرضا فروتن مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز

  در جلسه شصت و سوم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت، از محمدرضا فروتن ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت به پاس تلاشهای قابل ذکر و اهتمام در اطلاع رسانی دقیق و منظم و همچنین همراهی، هماهنگیها در برگزاریهای مختلف همایشها، جشنواره ها، بازدیدها مناسبتها به شکلی مناسب در […]

 

در جلسه شصت و سوم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت، از محمدرضا فروتن ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت به پاس تلاشهای قابل ذکر و اهتمام در اطلاع رسانی دقیق و منظم و همچنین همراهی، هماهنگیها در برگزاریهای مختلف همایشها، جشنواره ها، بازدیدها مناسبتها به شکلی مناسب در ماههای اخیر تقدیر شد.

علاوه بر آن ایجاد تعامل میان رسانه های مختلف با مجموعه شورا و شهرداری و ایجاد یکپارچگی بین سازمانی در جهت پیشبرد امور توسعه شهر از دستاوردهای همکاران روابط عمومی شهرداری رشت در ماه‌های اخیر برشمرده شد.
تاج شهرستانی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی در این جلسه از جعفری نیا، رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت نیز به دلیل فعالیتهای چشمگیر در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم در بازدید ارزیابان یونسکو برای جهانی شدن شهر رشت در حوزه صنایع دستی و کاشت بیش از ۴ هزار اصله درخت در بهمن و اسفند ماه گذشته و تلاش در افزایش سرانه فضای سبز شهری رشت و برخی اقدامات دیگر تقدیر کرد.
همچنین یاسر محجوب ، رییس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت به دلیل عملکردهای پرتعداد در چند حوزه اجرایی و شعربافان، معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز به دلیل تلاشهای انجام شده در جهت ترویج فرهنگ ورزش شهروندی مورد تقدیر تاج شهرستانی و سایر اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر قرار گرفتند.