مدیر امور آبفای فومن اعلام کرد:

تقویت فشار آب شرب روستای گوراب پس شهرستان فومن

وحید مهجور، مدیر امور آبفای شهرستان فومن اظهار داشت: با تعویض پمپ این چاه ۸ لیتر بر ثانیه به آبدهی آن افزوده شد و ۳۹۰ مشترک این روستا از فشار مناسب آب شرب برخوردار شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آبدهی چاه روستای گوراب پس شهرستان فومن ۸ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر امور آبفای شهرستان فومن با اشاره به تعویض پمپ چاه روستای گوراب پس با هزینه‌ای بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال گفت: با تعویض پمپ این چاه ۸ لیتر بر ثانیه به آبدهی آن افزوده شد و ۳۹۰ مشترک این روستا از فشار مناسب آب شرب برخوردار شدند.

وحید مهجور افزود: در راستای بهسازی چاه‌ها و منابع تولید و استحصال آب شرب سالم و بهداشتی، با توجه به افت فشار و کدورت آب روستای گوراب پس، با تعویض و راه اندازی پمپ به قدرت ۵/۵ کیلو وات، افت فشار و کمبودآب شرب مشترکین ساکن در این روستا مرتفع شد.