به بهانه‌ی سفر اخیر رئیس جمهور روحانی و هیات دولت به گیلان و نقش موثر دکتر سالاری و دیگر مدیران ارشد اجرایی برای توسعه استان:

تقویت همه جانبه روند مدیریتی استان برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه همه جانبه گیلان عزیز/چالش جدی تضعیف ارکانهای مختلف دولت تدبیر و امید در گیلان خطر ناک است/استاندار و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی را مقتدر و پاسخگو بخواهیم/سیاست اتحاد و انتقاد در قبال دولت بهترین گزینه است

دولت در همه ی نهاد های حاکمیتی در جهان،نماد اراده ی ملی و توافق و انتظام عمومی است،که هر بخش و حوزه ی آن شاخه ای از کنش های عقلایی و عاطفی و قانونی جامعه را نمایندگی می کند.قوه ی مجریه که در ایران عزیز،دولت خوانده میشود،نماینده ی توافق عمومی برای سامان دادن امور عمومی است.همین ،،تعهد به انجام امور عمومی و توسعه،پیشرفت و ایجاد رفاه،، است که قوه ی مجریه یا دولت را به نماینده ی اصلی نظام سیاسی در داخل کشور و نماینده ی انحصاری نظام سیاسی در خارج از کشور تبدیل کرده است و همین کارکرد است که آثار و نتایج و مسئولیت عمل نهادهای دیگر را متوجه قوه مجریه یا دولت کرده است.

تضعیف مدیریت ارشد استان و مدیران ارشد سایر دستگاه های اجرایی به مصلحت نظام و مردم نیست/ سیاست اتحاد و انتقاد ،بهترین سیاست در قبال دولت و کارگزاران دولت است

حرکت برخی از کنشگران اجتماعی،سیاسی و رسانه‌ای برای کاهش اقتدار نماینده ی عالی دولت در گیلان و دامن زدن به اختلافات وهم چنین تشدید ونشان دادن غیر واقعی کاهش نقش و تاثیر سایر دستگاه‌های اجرایی استان در محافل مختلف به مانند سمی مهلک برای تقویت روند توسعه،ایجاد اشتغال و امنیت و رفاه شهروندان و روستاوندان فهیم گیلان زمین بویژه در شرایط خاص و کنونی کشور است.صد البته انتقاد منصفانه و بدون فضاسازی های آنچنانی نه تنها مضر نیست بلکه راهگشا هم هست.
نمایندگان دولت تدبیر و امید در گیلان اعم از استاندار پر تلاش و موفق و رئیس زحمتکش و پر دغدغه ی سازمان برنامه و بودجه استان گیلان و سایر دستگاه‌های اجرایی عزم شأن جزم کرده اند تا با هم ودر کنار هم بودن، مشکلات موجود در استان را از بین ببرند و یا به حداقل کاهش دهند و تا کنون نیز هم پاسخگو بوده اند وهم انتقاد پذیر.
باید یاد آوری شود در ارتباط با پاسخگویی به انتقادات مختلف تا قبل از دولت تدبیر و امید عموماً نخبه گرایانه و محدود به محافل و تریبون های رسمی و رسانه‌های نظارت پذیر بودولی در دولت تدبیر وامید به وسیله فضای مجازی و شبکه های اجتماعی،سیمایی عمومی یافته است و صداهای منفرد قوت گرفته و مدیران دولتی خود را در اتاقی شیشه‌ای و زیر نگاه منتقدانه ی جامعه می بینند.همه ی صداهایی که در ۳ دهه ی گذشته از حد پچ پچ های محفلی و خانوادگی فراتر نمی رفت،به فریادهای بلندی تبدیل شد .این فضای جدید هم خوبی هایی داشت و دارد وهم معایبی.خوبی هایش اطلاع رسانی عمومی است و عیبش عدم نگاه تخصصی و همه جانبه به مباحث و مشکلات است.
علی ایحال در این فضا ی فوق العاده شفاف و در بعضی مواقع بدون حد و حصر برای برخی منتقدان،ولی مدیران و نمایندگان دولت می بایست براساس معیارهای رسمی و استاندارد و نظارت پذیر ،پاسخگو باشند که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد هماورد عادلانه و منصفانه ای به لحاظ طرح اشکالات،انتقادات،اعتراضات و پاسخگویی مدیران دولتی با توجه به امکانات موجود نباشد.چون مدیران دولت پاسخ ها را از منظر کار کارشناسی و داده و پردازه های خود تحلیل می کنند،ولی برخی منتقدان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در چارچوب منطق فضای مجازی به استدلالها و سخنان مدیران دولتی گوش می دهند و شاید قانع هم نشوند.به نظر می‌رسد،این نشان از منطق متفاوت این دو فضا یعنی فضای مجازی و فضای واقعی باشد.

روند مطلوب برای همگرایی و هم افزایی مدیریت اجرایی در استان گیلان

تجربه دنیای مدرن نشان می‌دهد که همگرایی و پایداری مدیریتی اصلی اساسی برای ایجاد بستر های توسعه همه جانبه و ایجاد رفاه در جوامع مختلف محسوب میشود.باید تاکید شود این اصل مهم و علمی با تک صدایی و اطاعت کورکورانه نهادینه نمی شود،بلکه در قالب محیط و ایجادشرایط برای همه ی ایده ها و اندیشه ها و نظرات همه قابل دستیابی در چارچوب قوانین است.جامعه ی متکثر دارای تنوع های سازگار با روند توسعه و پیشرفت است.در جامعه متکثر آستانه ی تحمل بالاست و هر انتقادی به جبهه گیری و مخالف خوانی تعبیر نمی شود.
این اصل مهم (ثبات و پایداری مدیریتی) مشمول تمام سازمان ها و نهادهای دولتی،غیر دولتی و خصوصی است.
این فرآیند در استان گیلان در حال حاضر به عنوان یک قاعده در مدیریت های دستگاههای اجرایی و علی الخصوص توسط جناب آقای دکتر سالاری ،استاندار محترم گیلان و سایر سازمان های مستقر در استان گیلان در حال پی گیری است و تاکنون نیز نتایج مطلوبی نیز ختم شده است.

با کمال تأسف به نظر می رسد عده‌ای بنا به درک نا صحیح از مسله ی ثبات و پایداری مدیریتی،در برخی تریبون ها و اعمال و رفتارشان،حتی وجود برخی اختلاف نظر و سلیقه در برخی موارد محدود را به عنوان شکاف های مدیریتی و وجود نابسامانی ارزیابی می کنند و با این شیوه در صدد ایجاد شکاف در رده‌های مختلف مدیریت اجرایی استان هستند.
باید تاکید شود ،وجود برخی انتقادات و حتی اختلاف نظر ها در موارد مختلف،نشان از پویایی مدیریتی و روند مطلوب در حرکت رو به جلو است.هم اکنون در گیلان،بویژه بعد از سفر رئیس‌جمهور روحانی،آهنگ خوبی برای هم افزایی در بخش های مختلف اجرایی،مدیریتی و برنامه ریزی و توسعه ایی استان گیلان نواختن گرفته است که ضرورت دارد بیش از پیش تقویت شود تا مشکلات روند توسعه و مشکلات عمومی مردم حل و فصل و یا به حداقل برسد.
علی کریمی پاشاکی_روزنامه نگار*

به امید آن روز_والسلام ایام بکام