شتاب گرفتن برنامه های دکتر آشوبی و تیم همراه برای ایجاد تحولات اساسی در نظام سلامت گیلان:

تلاش بی وقفه ی دکتر آشوبی برای راه اندازی هرچه سریعتر بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی جنرال رشت

زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی، اجتماعی به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار ناپذیری دارد. در […]

زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی،
اجتماعی به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار ناپذیری دارد.

در این ارتباط مبحث وجود سلامت به معنای عام در جهان کنونی و همچنین کشور ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بایستی تلاش و برنامه ریزی برای گسترش نظام سلامت بر پایه نظام پیشگیرانه و بهداشت محور به استراتژی ایجاد سلامت برای یکان یکان شهروندان و روستاوندان تبدیل شود.
صاحب نظران نظام سلامت واقعی معتقدند تا زمانی که نظام سلامت درمان محور باشد ،نمی تواند سلامتی حداکثری در جامعه برقرار نماید.ضرورت دارد تا مسئولان و متولیان نظام سلامت در اشل کشوری کم کم سمت و سوی نظام سلامت را به طرف نظام سلامت پیشگیرانه و بهداشت محور تغییر جهت دهند تا بتوانند به اهداف واقعی تامین سلامتی ایرانیان نزدیک شوند .
به باور دست اندرکاران واقعی مقوله ی سلامت ، اگر نظام سلامت بهداشت محور و پیشگیری محور بشود از همه نظر در نهایت به نفع جامعه و مردم خواهد بود.
چون در نظام سلامت پیشگیری محور بدلیل نهادینه شدن و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ، ورودی بیماران به مراکز درمانی چه بیماریهایی واگیردار و چه بیماریهای غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید و هزینه های هنگفتی نیز تلف نخواهد شد.
با این دیدگاه همه باید تلاش مضاعف نمایند تا در روندگذار از نظام سلامت درمان محور به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور عمل کنیم.این موضوع هم باید استراتژی مدیریت کلان کشور و استان‌ها باشد و هم مردم و افکار عمومی برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور یاریگر همدیگر باشند.
تا تلاش همه جانبه ی مسئولان و مردم هم افزا و همگرا نباشد ،تغییر نظام سلامت از نظام سلامت درمان محور و پرهزینه به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کن هزینه و پر فایده امکان نخواهد داشت.
در استان گیلان با وجود شرایط مدیریتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت خوب جناب آقای دکتر آشوبی دنبال می‌شود،ضرورت دارد تا برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور همه با هم جدیت به خرج دهیم تا از یک نظام سلامت سنتی درمان محور و پر هزینه به سوی نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کم هزینه حرکت کنیم .
از قراین و عملکرد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان می توان مشاهده کرد که برنامه ریزی ‌،تدبیر و تلاش برای ساماندهی و شتاب گرفتن اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی و همچنین طرح های بهداشتی و درمانی دانشگاه با مدیریت به هنگام و دلسوزانه ی دکتر آشوبی و تیم مدیریتی همراه ایشان ،می رود تا بخش قابل ملاحظه ای از کمبود های موجود و سنواتی را جبران نماید.
در ضمن تلاش های دکتر آشوبی برای جلب حمایت همه‌جانبه ی مسؤولان کشوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان و سایر مقامات ذی ربط جهت پشتیبانی مالی و تامین منابع لازم و امکانات برای راه‌اندازی هرچه سریعتر بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی رشت که یکی از نیازمندیهای جدی استان گیلان در حوزه ی درمان و نظام سلامت می‌باشد ،قابل تقدیر است.
ایشان در همین مدت کوتاه توانسته‌اند بسیاری از موانع و مشکلات مبتلا به نظام سلامت استان را در فرآیند حل و فصل به نفع نظام سلامت دولتی گیلان قرار دهند و با توجه به حمایت های کشوری و استانی ،امید می رود تا سیر تحولات و شتاب برنامه‌های دکتر آشوبی و تیم مدیریتی همراه ایشان و نظام سلامت وارد فاز جدیدی پس از مدتها شود.