علی کریمی پاشاکی ؛

تلاش مضاعف برای کارآمدی، بهترین پاسخ به تخریبگران دولت روحانی

تصور بر این بود که بعد از ایام انتخابات یعنی دوران رقابت های انتخاباتی، دوره رفاقت و همراهی برای توسعه کشور برقرار خواهد شد، اما صد افسوس که بعد از مشخص شدن رای و نظر اکثریت قاطع مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و رای ۲۴ میلیونی به افکار، رویه ها و برنامه های دکتر […]

تصور بر این بود که بعد از ایام انتخابات یعنی دوران رقابت های انتخاباتی، دوره رفاقت و همراهی برای توسعه کشور برقرار خواهد شد، اما صد افسوس که بعد از مشخص شدن رای و نظر اکثریت قاطع مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و رای ۲۴ میلیونی به افکار، رویه ها و برنامه های دکتر روحانی، نه تنها تخریب ها، هجمه ها و القائات سوء و کارشکنی های مخالفان کمتر نشد، بلکه هنوز هم در بر همان پاشنه دوران رقابت و شعارهای انتخاباتی می چرخد و در بسیاری از موارد، عصبانیت های ناشی از شکست و انتقامجویی های جدید نیز بر آن افزوده شده است. این عزیزان نتیجه عدم توجه به افکار عمومی در نتایج انتخابات اخیر دیده اند و بهتر است، عبرت گرفته وتریبون دشمنان قسم خورده نظام به طور نا خواسته نشوند.
استفاده از مدیریت های توانمند و کارآمد و عدم استفاده ازمدیران چند زیست
اکنون روی سخن بنده با دکتر روحانی و مدیریت ارشد است. جماعت دلواپس و رسانه های همسو نشان داده اند که نمی خواهند با افکار اصلاحی و اعتدالی دولت دوازدهم برخاسته از آرای اکثریت همراه و همیار باشند. انگیزه آنان برای مچگیری از دولت به مراتب بیشتر از دستگیری و همراهی است. آنان کار ندارند،برنامه ها و عملکرد شما خوب است یابد، چشمان خود را بسته و حرف خود را تکرار می کنند. هر قدمی که بردارید و هر کاری انجام دهید، دنبال بهانه گیری، تحقیر و کوچک شمردن آن هستند تا شاید هم مردم را از انتخاب خود پشیمان و هم رییس جمهور و دولتمردان دلسوز و کارآمد و توانمند را خسته و عصبانی کنند و متاسفانه به تبعات منفی کار خود در بی اعتماد کردن مردم به نظام و مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی توجه ندارند.
این بحث به معنای عدم بیان انتقاد و نقد منصفانه نیست. باید در جامعه نقد و نقادی از قدرت و مدیران باشد تا جامعه به پویایی برسد ولی به نظر می رسد برخی از دوستان بین نقد و تخریب فرقی قائل نیستند.
علی ایحال دولت باید در راه و میثاقی که با رهبری معظم و مردم فهیم و با وفا بسته است، محکم و ثابت قدم بماند به مردم تکیه کند و دور از عصبانیت به وعده هایی که به مردم داده است به خوبی عمل کند. یقین بدانید بهترین پاسخ به بد خواهان و تخریب گران، این است که دولت روحانی در مرکز و استانها به کارآمدی خود بیفزاید و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های خوب نیروهای وفادار، مدیران توانمند و لایق را به کار گیرد و از مدیرانی که نه تنها باعث تقویت رابطه دولت و مردم نمی شوند بلکه تخریب کننده ی رابطه مردم و دولت هستند، به شدت پرهیز کند. اگر دولت روحانی و مدیران ارشد استانها، بتوانند مدیران دلسوز، وفادار و توانمند به اهداف و برنامه های دولت روحانی را به کار گمارند، با تولید رضایت مندی در افکار عمومی بهترین پاسخ را به هجمه های بی پایه و اساس تخریبگران داده اند در غیر این صورت بدخواهان را خوشحال خواهند کرد.

 علی کریمی پاشاکی