««««تندروها به بهشت نمی روند»»»» «««طرح ترامپ موفق نمی‌شود »»»»

همه ی تندروها و طرح ها و اقدامات تندروانه ی شأن در تمام ممالک دنیا در نهایت به شکست و خسارت های فراوان برای ملت ها ی خودو تمام ملل عالم منجر خواهد شد. ۱_طرح آقای ترامپ موسوم به معامله ی قرن برای استقرار به اصطلاح صلح در خاورمیانه بین اسراییل و فلسطینیان به دلیل […]

همه ی تندروها و طرح ها و اقدامات تندروانه ی شأن در تمام ممالک دنیا در نهایت به شکست و خسارت های فراوان برای ملت ها ی خودو تمام ملل عالم منجر خواهد شد.

۱_طرح آقای ترامپ موسوم به معامله ی قرن برای استقرار به اصطلاح صلح در خاورمیانه بین اسراییل و فلسطینیان به دلیل نگاه تندروانه و غیر استاندارد و غیر کارشناسانه و نادیده گرفتن حقوق مسلم فلسطینیان و عدم همراهی مجامع بین المللی و بسیاری از کشورها از همین الان محکوم به شکست است.
۲_ترامپ و تندروهای حزب جمهور خواه در آمریکا در واقع خیلی تلاش می کنند تا در ارتباط با اقدامات صلح در خاورمیانه از زیر سایه ی دمکرات ها خارج شوند .چون در طرحهای قبلی کمپ دیوید و توافق اسلو دمکرات های آمریکایی با تمام نواقصی که داشتند ،عملا دمکرات ها را صاحب سبک سیاسی در خاورمیانه کرده است و ‌اقای ترامپ با این طرح در درجه ی اول می خواهد خودی از جانب حزب جمهوریخواه نشان دهد که نمی توانند موفق باشند چون جمهوری خواهان در زمینه ی مذاکرات و دیپلماسی همیشه ضعیف بودندو زبان خشونت و تندروی را فقط بلدند.
۳_ترامپ می خواهد از قرار گرفتن فلسطینیان و اعراب در ضعیف ترین دوران از این وضعیت آنان سؤاستفاده کنند ،در ضمن آمریکا ی ترامپ و اسراییل نتانیاهو می خواهند با نهادینه کردن اینچنین طرح هایی ،تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از اذهان مردم فلسطین دورتر کنند.همچنین آقای ترامپ برای تأثیرگذاری این طرح در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به نفع خودش استفاده کند.
۴_تندروها آمریکایی و اسرائیلی با این اقدامات غیر کارشناسانه غافل از این شده اند که با این کارها می توانندطرح های مختلف صلح خاورمیانه را به مخاطره ی جدی مواجه کرده‌اند و در حال بازتولید خشونت و مبارزات مسلحانه و… هستند.

دونالد ترامپ و نتانیاهو با سؤاستفاده از احساسات مردم و تولید نوعی پوپولیسم با به قدرت رسیدن، بیشترین ضربه را به منافع ملی و عمومی مردم خود و مردم سایر ملل دنیا می زنند.با کمال تأسف این روند یعنی تندروی در برخی از ملل دنیا در حال به قدرت رسیدن با اشکال مختلف هستند ولی خروجی این روند های تندروانه در برخی کشورها منجر به دیکتاتوری و در ممالک دمکراتیک و نیمه دمکراتیک به یکسان سازی هسته های قدرت تبدیل می‌شود که از شفافیت و نظارت افکار عمومی عملاً فاصله می گیرند که باتوجه به تجارب تاریخی قطعاً باشکست، صد البته با خسارت های بسیار فراوان برای ملت ها و ممالک شان مواجه خواهند شد.
«علی کریمی پاشاکی روزنامه‌نگار»