تنها راه مقابله با تحریم ها،همبستگی واقعی ملی واقدامات هوشمند نظام و دولت در سیاست خارجی وداخلی

 

گیلان بهتر نوین / بعد از برجام،دستگاههای قانونگذار در آمریکا حتی در حوزه های غیر هسته ای مرتبط با ایران دچار معذوریت و محدودیت های فراوان شدند و عملاً قدرت مانور خود را در برابر ایران از دست دادند.به همین خاطر دولت ترامپ،در نخستین فرصت و با وجود تمام هزینه های سیاسی،چنین کاری وبا وجود لطمه اعتباری شدیدی‌ که متحمل می شد،تصمیم بر این گرفت که از برجام خارج شود تا مجدداً ابزارها و ظرفیت‌های نهادهای قانونگذار آمریکا را برای آسیب رسانی به ایران احیاء نماید،به عبارت دیگر،دولت ترامپ تصور می کند_با از میان برداشتن مانعی به اسم ،،برجام،،نهادهای قانونگذار این کشور خواهند شد از طریق،،تحریم های اقتصادی،،.،،تسهیل جنگ روانی ،، شیرازه ایران را متلاشی کنند تا محور ،،ریاض_واشنگتن_تل اویو،،یک بار برای همیشه از چالشی به اسم ایران،،خلاص شود.در نتیجه،امر‌وز ایران با فضای جدیدی روبه رو شده است. در واقع،اگر دولت آمریکا مانع ،،برجام،، را ازسر راه نهادهای قانونگذار خود برداشته است،انروز این وظیفه ملی نظام و تک تک‍ ایرانیان با هر فکر وعقیده سیاسی و جناحی است که باپر کردن خلاء و اتخاذ سیاست های هوشمندانه و مدبرانه،اثار و پیامد های حربه ها
ی آمریکا_ یعنی تحریم های و جنگ روانی را مهار کند.
درود این راستا،وظیفه نظام و دولت کم و بیش مشخص است،دولت موظف است با جلب حمایت جامعه جهانی،ایحاد ساز و کارهای بانکی و مالی موازی به کمک اتحادیه اروپا برای کاهش قدرت آسیب رسانی آمریکا،حفظ حمایت و پشتیبانی سازمان های بین المللی، بهره برداری حداکثری از انزجار جهانی از دولت ترامپ ،اتخاذ تصمیمات هوشمندانه وخویشتندارانه برای پیشگیری از بازگشت تحریم های چند جانبه شورای امنیت،تسریع وتقویت سیاست اقتصاد مقاومتی،تقویت همبستگی ملی و فرا جناحی و اتخاذ تصمیمات درست و آشتی جویانه برای کاهش تنش های اجتماعی وسیاسی وجلب رضایت وحمایت حداکثری افکار عمومی،در حد ممکن آثار تحریم های پیش رو را به حداقل برساند.
اما ابتکار وتلاش دولت ونظام برای کاهش آسیب های اینچنینی به تنهایی کفایت نمیکند.برای مقابله با هجمه هوشمندانه خارجی ،تلاش همه مردم وتمام نهادها وشخصیت های مدنی لازم و ضروری است.مبارزه با تحریم و مقاومت در برابر جریان های متخاصم خارجی،،لطف،، به دولت و حاکمیت تلقی نمی شود ومنتی هم ندارد! ! پاسداری از منافع ملی ودفاع از شیرازه ی اقتصادی کشور وظیفه یکان یکان شهروند ایرانی است،چرا که محصول این مقاومت نیز در نهایت متوجه خود مردم ونسل های آینده خواهد شد.
علی ایحال،لازم است مردم نیز هوشمند عمل کنند.لازم است افکار عمومی بداند که ،،ترس وناامیدی،،پیش نیاز تخریب اقتصاد و بازار است و اگر تسلیم ترس و ناامیدی شود،اهداف تحریم کنندگان را به دست خود تحقق خواهد بخشید.ضرورت دارد افکار عمومی بداند بخش عمده‌ای از آمار ها و اخبار و تحلیل ها یی که به اغراق وضعیت کشور را،،فاجعه امیز،،توصیف می کنند واز فروپاشی قریب الوقوع خبر می‌دهند،بخشی از پروژه جنگ روانی است و ضرورت دارد پیش از باور و ترویج آن ،هر تحلیل وخبر و آمار را آگاهانه و مسئولانه راستی آزمایی کند.
باید افکار عمومی و جامعه کسب کار در ایران بداند وضعیت کشور هرگز به وضعیت دوران پیش از برجام باز نخواهد گشت ،چرا که دولت ترامپ نمی تواند با این حمایت سیاسی و دیپلماتیک وحقوقی، بسیار کمتر از گذشته فشار بیشتری به ایران وارد آورد!! قطعاً همه باید تلاش کنند و افکار عمومی باید بداند تاریخ مملو از نمونه کشور هایی است که با حمایت از تولیدات داخلی خود واتکاءبر توانایی های بومی ،توانسته اند سنگین ترین چالش‌هایی بین المللی را مهار کنند،پس مردم ایران هم می توانند با انضباط و اصلاح رفتارهای مصرفی خود،به بهبود وضعیت خود وبه راه افتادن چرخه اقتصادی کشور کمک کنند . تمام عناصر نظام ،احزاب و جریانهای سیاسی وجناحها و جبهه های موجود و صد البته مردم می توانند با در کنار هم بودن واقعی و بدون کوچکترین امتیاز و رانت و برتری جویی نسبت به یکدیگر،در این چالش بزرگ، کشور را به خوبی حراست نمایند.
والسلام_ علی کریمی پاشاکی_روزنامه نگار