توئیت کنایه آمیز احمد مسعود به درگیری مرزی ایران و نیروهای طالبان

احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت افغانستان با انتشار توئیتی به درگیری طالبان با نیرو‌های مرزبانی ایران در نیمروز واکنش نشان داد. احمد مسعود در توئیتی نوشت: نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم؟    

احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت افغانستان با انتشار توئیتی به درگیری طالبان با نیرو‌های مرزبانی ایران در نیمروز واکنش نشان داد.

احمد مسعود در توئیتی نوشت: نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم؟