نرخ تورم بهمن ماه با تاخیر اعلام شد

تورم افزایش یافت؛ نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۵٣,۴ درصد| تورم سالانه ۴٧,٧ درصد

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠١ به عدد ٥٣,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

به نقل از  آفتاب‌نیوز و براساس گزارش مرکز آمار؛ نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوار‌های کشور به ۴٧,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١۴٠١ به عدد ۵٣,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵٣.۴ درصد بیشتر از بهمن ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٧٠.۵ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ۴٣.۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۵٢,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۶.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١۴٠١ به ٣,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.٧ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٣,۴ درصد و ۴.٠ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوار‌های شهری ٠.٩ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوار‌های کشور به ۴٧,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۶,٩ درصد و ۵١.٧ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ١.۴ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت­ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (فلفل دلمه­ای، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذا‌های سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١۴٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵,١ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.٩ درصد برای دهک اول است.