تورم به سرویس بهداشتی عمومی رسید!

پلاکارد سرویس بهداشتی ده هزار تومانی با واکنش بیشتر طنزآمیز مخاطبان در شبکه های اجتماعی مواجه شده است. چند سال پیش با این ده هزار تومان می‌توانستیم یک ساندویچ بخوریم! یک طنزنویس هم  نوشته است «دیگه غیر از پول غذا، باید نفری ده هزار تومنم برای دفعش کنار بذاریم»  

پلاکارد سرویس بهداشتی ده هزار تومانی با واکنش بیشتر طنزآمیز مخاطبان در شبکه های اجتماعی مواجه شده است. چند سال پیش با این ده هزار تومان می‌توانستیم یک ساندویچ بخوریم! یک طنزنویس هم  نوشته است «دیگه غیر از پول غذا، باید نفری ده هزار تومنم برای دفعش کنار بذاریم»