در دولت سیزدهم توسط شرکت آبفای گیلان انجام شد:

توسعه خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب به طول بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر در روستاها

به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ علیرضا غیاثی گقت: آبرسانی روستایی همواره به ‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی بوده است، با روی کار آمدن دولت سیزدهم البته این موضوع مورد توجه جدی تر قرار گرفت تا آنجا که طبق برنامه […]

به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ علیرضا غیاثی گقت: آبرسانی روستایی همواره به ‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی بوده است، با روی کار آمدن دولت سیزدهم البته این موضوع مورد توجه جدی تر قرار گرفت تا آنجا که طبق برنامه ارائه شده ی وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی، میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهره‌مند در انتهای دولت سیزدهم باید به رقم ۹۰ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان تصریح کرد: پروژه های روستایی در قالب سه طرح محرومیت زدایی، جامع روستایی و عمرانی، اجرایی و طی آن ۲۵ هزار و ۷۲۹ نفر به تعداد مشترکین آب افزوده و تحت پوشش خدمات شرکت آبفای استان قرار گرفتند.

غیاثی ادامه داد: حفر ۲۱ حلقه چاه، احداث ۳۶ باب مخزن با ظرفیت ۲ هزار و ۱۰۰ مترمکعب ذخیره آب شرب، احداث ۱۸ باب ایستگاه پمپاژ، بهسازی ۱۱ دهنه چشمه، لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب به طول بیش از ۲ هزار و ۴۱۶ کیلومتر احجام عملیاتی این سه طرح در دوره ریاست شهید جمهور آیت الله رئیسی می باشد.

وی؛ با اشاره به خرید و تهیه ۲۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع زمین جهت ایجاد تاسیسات آبرسانی از محل طرح محرومیت زدایی، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، برای اجرای پروژه های مذکور در حوزۀ روستایی ۱۲۷ هزار و ۸۴ میلیارد ریال از محل تامین طرح جامع روستایی، محرومیت زدایی و عمرانی شرکت هزینه شده است.