هدف گذاری و دغدغه ی جدی دکتر آشوبی ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجهیز مراکز درمانی دولتی گیلان به دستگاههای پیشرفته و مدرن

تیم مدیریتی کنونی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال برطرف کردن کمبود مراکز دولتی درمانی به دستگاه های مدرن

گروه سلامت _زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی  ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی، اجتماعی  به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی […]

گروه سلامت _زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی  ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی،

اجتماعی  به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار ناپذیری دارد.

 

در این ارتباط مبحث  وجود سلامت به معنای عام در جهان کنونی و همچنین کشور ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

بایستی تلاش و برنامه ریزی برای گسترش نظام سلامت بر پایه نظام پیشگیرانه و بهداشت محور  به استراتژی ایجاد سلامت برای یکان یکان شهروندان و روستاوندان تبدیل شود.

صاحب نظران نظام سلامت واقعی معتقدند  تا زمانی که نظام سلامت درمان محور باشد ،نمی تواند سلامتی حداکثری در جامعه برقرار نماید.ضرورت دارد تا مسئولان و متولیان نظام سلامت در اشل کشوری کم کم سمت و سوی نظام سلامت را به طرف نظام سلامت پیشگیرانه و بهداشت محور تغییر جهت دهند تا  بتوانند به اهداف واقعی تامین سلامتی ایرانیان نزدیک شوند .

به باور دست اندرکاران مقوله ی سلامت ، اگر نظام سلامت بهداشت محور و پیشگیری محور بشود از همه نظر در نهایت به نفع جامعه و مردم خواهد بود.

چون در نظام سلامت پیشگیری محور بدلیل نهادینه شدن و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ، ورودی بیماران به مراکز درمانی چه بیماریهایی واگیردار و چه بیماریهای غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید و هزینه های هنگفتی نیز تلف نخواهد شد.

با این دیدگاه همه باید تلاش مضاعف نمایند تا در روند گذار از نظام سلامت درمان محور به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور عمل کنیم.این موضوع هم باید استراتژی مدیریت کلان کشور و استان‌ها باشد و هم مردم و افکار عمومی برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور  یاریگر همدیگر باشند.

تا تلاش همه جانبه ی مسئولان و مردم هم افزا و همگرا نباشد ،تغییر نظام سلامت از نظام سلامت درمان محور و پرهزینه به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کن هزینه و پر فایده امکان نخواهد داشت.

در استان گیلان با وجود شرایط مدیریتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت خوب جناب آقای دکتر آشوبی دنبال می‌شود،ضرورت دارد تا برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور   همه با هم جدیت به خرج دهیم تا از یک نظام سلامت سنتی درمان محور و پر هزینه به سوی نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کم هزینه حرکت کنیم .

 

 

 

کمبود های تجهیزات مدرن و پیشرفته پزشکی در حال مرتفع شدن می باشد

 

با برنامه ریزی و تلاش های دکتر آشوبی و تیم مدیریتی همراه ایشان یکی از مشکلات بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی استان گیلان ،کمبود تجهیزات مدرن پزشکی و تشخیص طبی بوده است که به عنوان مشکلات سنواتی سالیان است که وجود داشته که هم اکنون با تلاش های پیگیرانه مدیریت کنونی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت و شهرستان های دیگر در حال حل شدن می باشد.

همچنین یکی دیگر از نیازهای اساسی استان گیلان در بخش درمان ، برخورداری از بیمارستان جنرال می باشد. این نیاز اساسی از دیر زمانی مطرح بوده که هم اکنون با برای برنامه ریزی و مطالعه و هم اکنون در مرحله ی مطالبه ی جدی قرار گرفته است و بطور جدی از سوی دکتر آشوبی دنبال می‌شود.

با توجه به اینکه احداث یک بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی نیاز به ردیف های اعتباری در بودجه های سنواتی چشمگیری دارد احداث ،تکمیل و راه‌اندازی است ،این موضوع و پی گیری احداث آن در مدیریت جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اولویت خاصی برخوردار است و علاوه بخشهای ذی ربط در معاونت های ذی‌مدخل ،شخص دکتر آشوبی برای احداث و اتمام این پروژه ی حیاتی در حوزه ی درمان استان به تلاشها و تدابیر ویژه ی مدیریتی متوسل شده‌است تا بتواند با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان گیلان ،از جمله حمایت های استاندار و مجمع نمایندگان استان و همچنین قابلیت های بالقوه و بالفعل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندرکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان گیلان و… تلاش های شبانه روزی را دستور کار و اقدامات خود دارد.