ثبت جهانی ماسوله افتخاری ملی در پی دارد

مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی مطرح کرد: ثبت جهانی ماسوله یک پروژه ملی محسوب می شود و به ثمر نشستن این موضوع یک موفقیت ملی محسوب خواهد شد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان رضا سامه روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در نشست تخصصی هم اندیشی مدیران پایگاه های […]

مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی مطرح کرد: ثبت جهانی ماسوله یک پروژه ملی محسوب می شود و به ثمر نشستن این موضوع یک موفقیت ملی محسوب خواهد شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان رضا سامه روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در نشست تخصصی هم اندیشی مدیران پایگاه های میراث جهانی و ملی در شهر تاریخی ماسوله افزود: بر اساس موضوع گفته شده، در فرآیند ثبت جهانی این شهر تاریخی باید از همه تجارب ملی فکری و عملیاتی بهره مند شد .

او اظهار داشت: در پروسه ارزیابی هر ثبت جهانی، باید فعالیتهای عملیاتی میدانی و لجستیکی شکل گیرد.

مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی تاکید کرد: هر ثبت جهانی یک پروژه ملی محسوب می شود و افتخاری ملی در پی دارد.

سامه در خصوص سومین نشست شورای هماهنگی امور ‌پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که در ماسوله برگزار شده است، گفت: این شورا بر اساس نظام نامه‌ای که سال گذشته تهیه شد شکل گرفت و قرار شد هر فصل در یک استان برگزار شود.

او با بیان اینکه ۱۵۳ پایگاه میراث فرهنگی در کشور فعال است افزود: نشست نخست در بم، دومین نشست در سلطانیه زنجان و نشست پائیزه در شهر تاریخی ماسوله برنامه ریزی شده است.

ماسوله با قدمتی حدود یک‌هزار سال در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن،سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .