ثبت کد ملی شخص یا شناسه حقوقی کارت بانکی برای پرداخت اینترنتی حق بیمه الزامی است

با هدف همسویی با قوانین نظام بانکی و در راستای صیانت از حقوق شرکای اجتماعی و جلوگیری از ابعاد حقوقی مبتلا به در سوء استفاده های احتمالی پرداخت های اینترنتی حق بیمه و ... ، راهنمای درگاه پرداخت جدید از سوی تامین اجتماعی منتشر شد .

به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، بر اساس راهنمای منتشره که مطالعه آن به کارفرمایان و بیمه شدگان پیشنهاد می شود پیش از انتقال کاربر به درگاه پرداخت حق بیمه ، لازم است هویت شخص پرداخت کننده و کارتی که قصد پرداخت با ان را دارد بررسی گردد لذا بدین منظور شخص باید کدملی یا شناسه حقوقی منطبق با کارتی که قصد پرداخت حق بیمه با آنرا دارد را به شرح ذیل وارد نماید :

پس از انتخاب درگاه پرداخت ، کاربر به صفحه جدید اطلاعات پرداخت منتقل می گردد که در آن به همراه شناسه پرداخت ، بابت ، مبلغ و زمان باقیمانده برای اجرای عملیات چهار گزینه نمایش داده میشود :

گزینه اول : (( دریافت کدملی از طریق کاربر جاری )) : اگر کاربر قصد پرداخت با کارتی را داشته باشد که متعلق به کدملی کاربری است که با آن وارد سامانه شده است باید این گزینه را انتخاب کند .

گزینه دوم : (( کد ملی منطبق با شماره کارت )) : اگر کد ملی کاربر وارد شده به سامانه با کد ملی کارتی که قصد پرداخت دارد متفاوت باشد ( یعنی کاربر با کارتی که متعلق به خودش نیست قصد پرداخت حق بیمه را دارد ) لازم است این گزینه را انتخاب و در کادر نمایش داده شده کد ملی صاحب کارتی که قصد پرداخت با آن را دارد وارد نماید .

نکته حائز اهمیت اینکه تا زمانی که ورود کدملی صحیح انجام نگردد گزینه پرداخت غیرفعال خواهد بود .

گزینه سوم : (( شناسه ملی منطبق با شماره کارت )) : اگر کاربر قصد پرداخت با کارت حقوقی را داشته باشد باید این گزینه انتخاب و در کادر مربوطه علامت زده شود و شناسه ملی منطبق با کارت مذکور وارد گردد .

نکته مهم اینکه شماره کارت حقوقی لازم است توسط بانک مربوطه در سیستم مانا ثبت شده باشد . در صورتی که پس از ارجاع و اعلام شماره کارت با خطای (( کدملی با شماره کارت همخوانی ندارد )) مواجه می شوید باید با مراجعه به بانک جهت ثبت شماره کارت در سیستم مانا اقدام گردد .

گزینه چهارم : (( کد اتباع با شماره کارت )) : اگر کاربر از اتباع باشد باید کد اتباع منطبق با کد اتباع شماره کارتی که قصد پرداخت با آن دارد را وارد نماید .