رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

جرائم ارتکابی در حوزه بهداشت و درمان، اندک و عمدتاً سهوی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه جرائم ارتکابی در حوزه بهداشت و درمان، اندک و عمدتاً سهوی است، گفت: همین میزان کم نیز برای خادمان مردم در حوزه سلامت، قابل‌توجه و مستلزم یافتن راهکار جهت پیشگیری و مقابله با آن است.

دکتر محمدتقی آشوبی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز در نخستین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه با اشاره به برخی چالش ها در حوزه حقوقی، اظهار کرد: برگزاری همایش علمی کاربردی  حقوقی در نظام سلامت، فرصتی برای  آشنایی با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه پزشکی و مراقبتی و همچنین مقررات بوروکراتیک به جهت کاهش بروز ابهامات، تخلفات و جرائم، است.
وی بر لزوم رعایت قانون در اجرای امور تاکید کرد و افزود: بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین خطا  در نظام سلامت، قصور در انجام خدمات پزشکی است که وقتی بروز می‌کند به دنبال آن مسئولیت مدنی پزشکان را به همراه داشته و لازم است در این دوره‌ها، راهکارهای  مناسب جهت کاهش بروز قصور پزشکی، بازنگری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه
جرائم ارتکابی در حوزه بهداشت و درمان، اندک و  عمدتاً سهوی  است، گفت: همین میزان کم نیز برای  خادمان مردم در حوزه سلامت قابل‌توجه و مستلزم  یافتن راهکار جهت پیشگیری و مقابله با آن است.
دکتر آشوبی با اشاره به اهمیت مقدم بودن پیشگیری بر درمان، بر ضرورت پیشگیری در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد جهت جلوگیری از وقوع جرم در حوزه روان‌شناختی در بهداشت و درمان ، پیشگیری و آموزش در حوزه نظارت بر سلامت غذایی و مراکز توزیع، پیشگیری در خصوص تهدید خطرات شیمیایی و مسمومیت‌ها و همچنین آموزش خود مراقبتی در حوزه بهداشت فردی و  اجتماعی، تأکید کرد.
وی سواد رسانه را از دیگر الزامات مورد توجه دست‌اندرکاران حقوقی دانست و گفت: امروزه فضای مجازی و فقدان سواد رسانه، بستری برای بروز تخلفات و جرایم است که توجه به آن، بیش از پیش، مورد انتظار است.