جزئیات جدید آتش سوختن زن و شوهر جوان در انزلی !

روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه این زوج در شهر انزلی به کام مرگ آتشین فرو رفتند. پوریا نیک‌بین مرد جوان در همان روز نخست آتش گرفتن به کام مرگ فرو رفت و همسرش ۱۹ روز بعد در بیمارستان تسلیم مرگ شد. گفته شده زن جوان به نام متین شعبانیان که آرایشگر بوده و اهل بندر […]

روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه این زوج در شهر انزلی به کام مرگ آتشین فرو رفتند.

پوریا نیک‌بین مرد جوان در همان روز نخست آتش گرفتن به کام مرگ فرو رفت و همسرش ۱۹ روز بعد در بیمارستان تسلیم مرگ شد.

گفته شده زن جوان به نام متین شعبانیان که آرایشگر بوده و اهل بندر انزلی بوده است.

هنوز علت این مرگ های آتشین در دست بررسی پلیس و دستگاه قضایی است و مشخص نیست یک حادثه بوده است یا قتل و خودسوزی رخ داده است.