جلسه هم اندیشی تیم اقتصادی استان گیلان در نمایشگاه اکسپوی کیش

    تیم اقتصادی استان گیلان در نمایشگاه اکسپوی کیش برای بررسی اثرات تشکیل این نمایشگاه بر روی اقتصاد گیلان و چگونگی استفاده از مزایای آن در غرفه ی اتاق بازرگانی گیلان در نمایشگاه تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان ،محمدیان ،معاون هماهنگی اقتصادی استانداری گیلان ،صالح محمدی ، […]

 

 

تیم اقتصادی استان گیلان در نمایشگاه اکسپوی کیش برای بررسی اثرات تشکیل این نمایشگاه بر روی اقتصاد گیلان و چگونگی استفاده از مزایای آن در غرفه ی اتاق بازرگانی گیلان در نمایشگاه تشکیل جلسه داد.
این جلسه با حضور رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان ،محمدیان ،معاون هماهنگی اقتصادی استانداری گیلان ،صالح محمدی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،نیازی ،مدیر عامل منطقه ی ازاد انزلی ،اولیایی ،مدیرکل سرمایه گذاری استانداری و سایر مدیران استان و ارایه پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری استان گیلان در نمایشگاه اکسپوی کیش برگزار شد.
در این نشست تخصصی با توجه به تحولات جدید اقتصادی و تجاری به چگونگی برخورداری استان گیلان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایش پرداخته شد.