جمشید جم، خواننده یار دبستانی من درگذشت‌‌

جمشید جم، خواننده ترانه یار دبستانی من، ساعتی پیش بر اثر ایست قلبی درگذشت. همسر این هنرمند، درگذشت او را تائید کرد./ مهر  

جمشید جم، خواننده ترانه یار دبستانی من، ساعتی پیش بر اثر ایست قلبی درگذشت.

همسر این هنرمند، درگذشت او را تائید کرد./ مهر