جناب فرماندار ❗آیا رییس شورای شهر لاهیجان می تواند از برگزاری جلسه ی شورا امتناع کند؟

پس از صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت آرمان پوریاسری به شورای اسلامی شهر لاهیجان ، شنیده می شود علی رغم دستور فرماندار این شهرستان به رییس شورا ، ایدرم تاکنون نسبت به برگزاری جلسه ممانعت ورزیده است. در صورت صحت خبر ، با توجه به لزوم اجرای قانون ، فرماندار محترم […]

پس از صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت آرمان پوریاسری به شورای اسلامی شهر لاهیجان ، شنیده می شود علی رغم دستور فرماندار این شهرستان به رییس شورا ، ایدرم تاکنون نسبت به برگزاری جلسه ممانعت ورزیده است.

در صورت صحت خبر ، با توجه به لزوم اجرای قانون ، فرماندار محترم لاهیجان در مقام رییس شورای اداری و رییس شورای تامین این شهرستان چه برخوردی با وی خواهد نمود؟ و ایدرم مطابق کدام قانون و به چه حقی از برگزاری جلسه ی شورا امتناع ورزیده است؟

بنظر نمی رسد این بسیجی نمونه ی شهرستان که چندی پیش خود را در مقام ناخدای کشتی شورا ! نیز توصیف نمود ، بدون ورود جناب فرماندار ، تن به اجرای قانون دهد .

ورود یک عضو و خروج عضو دیگر ، چه منافع یا مضراتی میتواند برای آقایان در پی داشته باشد که کارشان به وقت کشی رسیده است؟

جناب فرماندار ، با این تفاسیر انتظار می رود ، حضرتعالی سکان کشتی شورای شهر لاهیجان را برای اجرای این مهم بدست گیرید ، تا ناخدای جوان شورا از بلاتکلیفی در آید.