خطری که تمامیت ارضی کشور و زبان و ادبیات فارسی را تهدید می‌کند ؛

حذف ادبیات فارسی از کنکور سراسری ،یعنی نادیده گرفتن هویت ایرانیان و زبان و ادبیات فارسی

    یکی از ضوابط و روش های اجرای کنکور جدید ،عملا به سمت حذف زبان و ادبیات فارسی از سیستم آموزش متوسطه و آموزش عالی و نادیده گرفتن نشانه ی اصلی هویت ایرانیان پیش می رود. با این روش و ضوابط برای اجرای کنکور سراسری ،دیگر دانش آموزان تمایلی به مطالعه و آموزش زبان […]

 

 

یکی از ضوابط و روش های اجرای کنکور جدید ،عملا به سمت حذف زبان و ادبیات فارسی از سیستم آموزش متوسطه و آموزش عالی و نادیده گرفتن نشانه ی اصلی هویت ایرانیان پیش می رود.
با این روش و ضوابط برای اجرای کنکور سراسری ،دیگر دانش آموزان تمایلی به مطالعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی و حتی کتاب نشان نخواهند داد.با اجرای این روش ،ادبیات که دارای جایگاه ویژه‌ای در تمام علوم چه مهندسی ،چه تجربی و چه انسانی ،اهمیت و تأثیر گذاری خود را از دست خواهد داد.
نزدیک یکسال از تصمیم حذف دروس عمومی (از جمله زبان و ادبیات فارسی ،تعلیمات دینی،عربی و زبان انگلیسی ) از کنکور سراسری می گذارد.
آیا در زمان طرح و بررسی این تصمیم آن را با نویسندگان ،اساتید دانشگاه ،شاعران،منتقدان ادبی و مدرسین ادبیات در میان گذاشتید ؟!

اکنون با گذشت نزدیک به یک سال ، باید این پرسش مهم افکار عمومی و صاحب نظران ادبی را پاسخ داد که حذف دروس عمومی و بویژه ادبیات فارسی چه تاثیری بر دانش آموزان و توجه آنها به زبان و ادبیات فارسی خواهد گذاشت ؟
قطعاً این روش حذف ،فاجعه ای بنام فراموشی و عدم توجه به زبان و ادبیات فاخر فارسی به عنوان بزرگترین میراث ایرانیان که عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
به نظر می رسد،اجرای سریع و بدون کارشناسی این طرح ،برای دانش آموزان سردر گمی و استرس هایی به همراه دارد. در ضمن حذف دروس عمومی باعث خواهد شد تا دیگر دانش آموزان رغبتی در ادامه به مطالعه و آموزش ادبیات فارسی نداشته باشند.
صاحب نظران معتقدند، با اجرای بدون پشتوانه ی قوی کارشناسانه ی کنکور به روش جدید،عملا انگیزه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و دانشجویان برای مطالعه و آموزش ادبیات فارسی سلب و با کمال تأسف نوعی ساده انگاری در دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و حتی دانشجویان ایجاد خواهد شد.
با این روش ،عملا ادبیات فارسی در حال نادیده انگاری در نظام آموزشی و از دست دادن اهمیت اش می باشد و به عینه می بینیم که دانش آموزان اهمیت خاصی برای ادبیات فارسی به عنوان چراغ راه تمام علوم در ایران قائل نخواهند شد.
ادبیات فارسی درس و دانشی است که باید نسبت به آن تعلق خاطر داشت و از آن لذت برد و در آموزش علوم مختلف به کیفیت رسید.
در قدیم چون ادبیات درکنکور سراسری ضریب چهار داشت ،دواطلبان دوست داشتند این امتیاز مهم و تأثیرگذار در نمرات نهایی آزمون را کسب کنند و برای آموختن کمی و کیفی ادبیات فارسی به تکاپو و تلاش می پرداختند ، اما با روش جدید اجرای کنکور سراسری ،این تکاپو و تلاش در ارتباط با ادبیات فارسی از بین خواهد رفت.
هم اکنون برای دروس دیگر کلاس های فوق برنامه و تلاش زیادی صورت می گیرد ،اما در زمینه ی ادبیات فارسی این تلاش دیده نمی شود و این ضربات جبران ناپذیری بر اهمیت زبان و ادبیات فارسی در آموزش علوم وارد خواهد ساخت.

 

نکته ی بسیار مهم و حیاتی

 

درس زبان و ادبیات فارسی برای آینده سازی،فرهنگ سازی و بستر سازی علمی و معرفتی در کشور بسیار مهم و حیاتی می باشد و همچنین برای حفاظت از زبان بی بدیل فارسی اهمیت و ضرورت دارد.اگر در دبیرستان و مقاطع تحصیلی قبل از دبیرستان به این درس اهمیت داده شود ،در سال های بعد و در دانشگاه نیز ادبیات مهم خواهد بود و این موضوع تاثیر مثبتی در زنده نگهداشتن زبان و ادبیات فارسی دارد.
در طول تاریخ اقوام مختلفی در ایران حاکم شدند اعم از مغولان ،اعراب و…اما هیچگاه زبانی غیر از فارسی یا پارسی به رسمیت شناخته نشده است.
این موضوع به اقدامات مدیریتی و شجاعانه ی یکی از سلاطین نامدار ایران زمین بنام یعقوب لیث صفاری و مقابله و مبارزه با سلطه اعراب و نرساندن خلیفه ی وقت و به همت وجود ادیبان و شاعران بزرگی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی و اسدی طوسی و دیگران محقق گردید.
علی ایحال ،هم اکنون زبان و ادبیات فارسی یا پارسی امانتی است که به دست ما سپرده شده و برای پویایی اش بایستی آنرا بخوبی حفاظت و حراست نماییم و به آن اهمیت بدهیم.
اگر توجه به زبان و ادبیات فارسی را کاهش دهیم ،روز به روز ضعیف تر شود ،ما امانتداران خوبی نخواهیم بود و نمی توانیم مسئولیت خود را در قبال سرزمین مادری مان و تمام بزرگان علم و ادب و شعر ادا کنیم.باید جلوی کم اهمیت شدن آموزش زبان و ادبیات فارسی گرفته شود،این موضوع خیلی خیلی درد آور و تهدید کننده استقلال و تمامیت ارضی کشور متمدن ایران است.

علی کریمی پاشاکی:
خطری که تمامیت ارضی کشور و زبان و ادبیات فارسی را تهدید می‌کند ؛

 

حذف ادبیات فارسی از کنکور سراسری ،یعنی نادیده گرفتن هویت ایرانیان و زبان و ادبیات فارسی

 

علی کریمی پاشاکی __روزنامه نگار

 

یکی از ضوابط و روش های اجرای کنکور جدید ،عملا به سمت حذف زبان و ادبیات فارسی از سیستم آموزش متوسطه و آموزش عالی و نادیده گرفتن نشانه ی اصلی هویت ایرانیان پیش می رود.
با این روش و ضوابط برای اجرای کنکور سراسری ،دیگر دانش آموزان تمایلی به مطالعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی و حتی کتاب نشان نخواهند داد.با اجرای این روش ،ادبیات که دارای جایگاه ویژه‌ای در تمام علوم چه مهندسی ،چه تجربی و چه انسانی ،اهمیت و تأثیر گذاری خود را از دست خواهد داد.
نزدیک یکسال از تصمیم حذف دروس عمومی (از جمله زبان و ادبیات فارسی ،تعلیمات دینی،عربی و زبان انگلیسی ) از کنکور سراسری می گذارد.
آیا در زمان طرح و بررسی این تصمیم آن را با نویسندگان ،اساتید دانشگاه ،شاعران،منتقدان ادبی و مدرسین ادبیات در میان گذاشتید ؟!

اکنون با گذشت نزدیک به یک سال ، باید این پرسش مهم افکار عمومی و صاحب نظران ادبی را پاسخ داد که حذف دروس عمومی و بویژه ادبیات فارسی چه تاثیری بر دانش آموزان و توجه آنها به زبان و ادبیات فارسی خواهد گذاشت ؟
قطعاً این روش حذف ،فاجعه ای بنام فراموشی و عدم توجه به زبان و ادبیات فاخر فارسی به عنوان بزرگترین میراث ایرانیان که عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
به نظر می رسد،اجرای سریع و بدون کارشناسی این طرح ،برای دانش آموزان سردر گمی و استرس هایی به همراه دارد. در ضمن حذف دروس عمومی باعث خواهد شد تا دیگر دانش آموزان رغبتی در ادامه به مطالعه و آموزش ادبیات فارسی نداشته باشند.
صاحب نظران معتقدند، با اجرای بدون پشتوانه ی قوی کارشناسانه ی کنکور به روش جدید،عملا انگیزه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و دانشجویان برای مطالعه و آموزش ادبیات فارسی سلب و با کمال تأسف نوعی ساده انگاری در دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و حتی دانشجویان ایجاد خواهد شد.
با این روش ،عملا ادبیات فارسی در حال نادیده انگاری در نظام آموزشی و از دست دادن اهمیت اش می باشد و به عینه می بینیم که دانش آموزان اهمیت خاصی برای ادبیات فارسی به عنوان چراغ راه تمام علوم در ایران قائل نخواهند شد.
ادبیات فارسی درس و دانشی است که باید نسبت به آن تعلق خاطر داشت و از آن لذت برد و در آموزش علوم مختلف به کیفیت رسید.
در قدیم چون ادبیات درکنکور سراسری ضریب چهار داشت ،دواطلبان دوست داشتند این امتیاز مهم و تأثیرگذار در نمرات نهایی آزمون را کسب کنند و برای آموختن کمی و کیفی ادبیات فارسی به تکاپو و تلاش می پرداختند ، اما با روش جدید اجرای کنکور سراسری ،این تکاپو و تلاش در ارتباط با ادبیات فارسی از بین خواهد رفت.
هم اکنون برای دروس دیگر کلاس های فوق برنامه و تلاش زیادی صورت می گیرد ،اما در زمینه ی ادبیات فارسی این تلاش دیده نمی شود و این ضربات جبران ناپذیری بر اهمیت زبان و ادبیات فارسی در آموزش علوم وارد خواهد ساخت.

 

نکته ی بسیار مهم و حیاتی

 

درس زبان و ادبیات فارسی برای آینده سازی،فرهنگ سازی و بستر سازی علمی و معرفتی در کشور بسیار مهم و حیاتی می باشد و همچنین برای حفاظت از زبان بی بدیل فارسی اهمیت و ضرورت دارد.اگر در دبیرستان و مقاطع تحصیلی قبل از دبیرستان به این درس اهمیت داده شود ،در سال های بعد و در دانشگاه نیز ادبیات مهم خواهد بود و این موضوع تاثیر مثبتی در زنده نگهداشتن زبان و ادبیات فارسی دارد.
در طول تاریخ اقوام مختلفی در ایران حاکم شدند اعم از مغولان ،اعراب و…اما هیچگاه زبانی غیر از فارسی یا پارسی به رسمیت شناخته نشده است.
این موضوع به اقدامات مدیریتی و شجاعانه ی یکی از سلاطین نامدار ایران زمین بنام یعقوب لیث صفاری و مقابله و مبارزه با سلطه اعراب و نرساندن خلیفه ی وقت و به همت وجود ادیبان و شاعران بزرگی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی و اسدی طوسی و دیگران محقق گردید.
علی ایحال ،هم اکنون زبان و ادبیات فارسی یا پارسی امانتی است که به دست ما سپرده شده و برای پویایی اش بایستی آنرا بخوبی حفاظت و حراست نماییم و به آن اهمیت بدهیم.
اگر توجه به زبان و ادبیات فارسی را کاهش دهیم ،روز به روز ضعیف تر شود ،ما امانتداران خوبی نخواهیم بود و نمی توانیم مسئولیت خود را در قبال سرزمین مادری مان و تمام بزرگان علم و ادب و شعر ادا کنیم.باید جلوی کم اهمیت شدن آموزش زبان و ادبیات فارسی گرفته شود،این موضوع خیلی خیلی درد آور و تهدید کننده استقلال و تمامیت ارضی کشور متمدن ایران است.