دیگر آرای اصولگرایان و اصلاح طلبان تقسیم نمی شود؛

حذف تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران با رای نمایندگان مجلس

 نمایندگان مجلس با حذف تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران از اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند. پیش از این قرار بود در انتخابات تهران لیست های انتخاباتی بر اساس درصد آرا تقسیم بندی شوند تا به مانند چند دوره گذشته تنها از یک لیست وارد مجلس نشوند. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم مردادماه) مجلس شورای […]

 نمایندگان مجلس با حذف تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران از اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند. پیش از این قرار بود در انتخابات تهران لیست های انتخاباتی بر اساس درصد آرا تقسیم بندی شوند تا به مانند چند دوره گذشته تنها از یک لیست وارد مجلس نشوند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان و صحن ) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با حذف ماده ۵۳ این طرح مبنی بر حذف انتخابات تناسبی در جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ایراد هیات نظارت به این ماده آمده است: ماده ۵۳مصوبه با بندهای ۱،۱۰ و ۱۵ سیاست های کلی انتخابات و نیز اجزاء ۳ و ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

در مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع این ایراد آمده است: در ماده (۹۶) الحاقی موضوع ماده (۵۳) مصوبه حذف شد./