حصار (فنس) کشی مخزن هوایی روستای پلنگ پشت شهرستان شفت

مخزن هوایی روستای پلنگ پشت شهرستان شفت فنس کشی شد.

مدیر امور آبفای شفت گفت: حصار (فنس) کشی مخزن هوایی فلزی روستای پلنگ پشت (شهرک کادوس) به طول ۵۵ متر به صورت اجرای فونداسیون بتنی و سازه های فلزی انجام شد.

علی دادرس تصریح کرد : حصار کشی اطراف مخازن آب شهرستان و بالا بردن سطح امنیت این تاسیسات از اولویت های اصلی این امور می باشد.

وی؛ هزینه اجرای این عملیات را ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال اعلام کرد.