حضور نمایندگان ادوار رشت و همچنین چهره های شاخص شهرستان های رشت و خمام در انتخابات مجلس دوازدهم

    محمد باقر نوبخت _ جبار کوچکی نژاد _ غلامعلی جعفرزاده _ سیدکاظم دلخوش_ حسن تامینی _سید علی آقازاده _محمد رضا احمدی_ مهدی کاظمی پور_ سید حسن واحدی واعظ _ محمد صادق حسنی _ فاطمه شیرزاد_ مهدی لطفی _ سید امیر حسین علوی _ بهمن محمد یاری _ رامین مهمانپرست و….. مهلت ثبت نام […]

 

 

محمد باقر نوبخت _ جبار کوچکی نژاد _ غلامعلی جعفرزاده _ سیدکاظم دلخوش_ حسن تامینی _سید علی آقازاده _محمد رضا احمدی_ مهدی کاظمی پور_ سید حسن واحدی واعظ _ محمد صادق حسنی _ فاطمه شیرزاد_ مهدی لطفی _ سید امیر حسین علوی _ بهمن محمد یاری _ رامین مهمانپرست و…..

مهلت ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحالی به پایان رسید که بر اساس شنیده ها چهره های شاخص بسیاری از حوزه انتخابیه شهرستانهای رشت و خمام در کارزار پیشرو حضور دارند .
در این ارتباط با توجه به ثبت نام دکتر نوبخت در تهران ولی دور از انتظار نیست که ایشان در آخرین مراحل قانونی خود را از حوزه ی شهرستان های رشت و خمام کاندیدا نمایند.

به غیر از دکتر نوبخت و غلامعلی جعفرزاده از حزب اعتدال و توسعه و برخی  چهره‌های مستقل ،دیگر چهره های شاخص که تقریباً همه از یک طیف سیاسی هستند ،جریان انتخابات در این حوزه ی انتخابیه را عملاً یک طرفه کرده است و از دیگر تفکرات سیاسی هیچ نماینده ای وجود ندارد.
اگر دستگاه های ذیربط تأیید صلاحیت را کمی با حوصله و تعامل و تساهل با داوطلبان در زمینه ی تأیید صلاحیت برخورد نمایند ،می توان انتخابات قابل توجهی را در حوزه ی شهرستان های رشت و خمام به نظاره نشست.

باید منتظر ماند و دید چهره‌های شاخص انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان‌های رشت و خمام پس از تأیید صلاحیت ،چه تاکتیک‌ها و تدابیری را برای جلوس بر صندلی سبز بهارستان به کار خواهند بست.