حمایت از مالکین و بهره‌برداران آثار تاریخی

حمایت از مالکین و بهره‌برداران آثار تاریخی در دستور کار اداره کل میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.

ولی جهانی با بیان مطلب فوق افزود: به منظور برنامه‌ریزی برای تداوم طرح مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی در اختیار بخش غیردولتی، از مالکین واجد شرایط جهت مشارکت در این طرح دعوت بعمل می‌آید.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اضافه کرد: در این راستا بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی یا واجد ارزش تاریخی استان که دارای کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی می‌باشند و شرایط مربوط به طرح مشارکت را نیز احراز می نمایند، می‌توانند جهت تنظیم موافقتنامه، حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر ماه با در دست داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی مالک، کپی سند مالکیت، طرح مرمت و احیاء پروژه یا دستور کارهای مصوب شورای فنی و تکمیل فرم‌ درخواست، به معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل استان مراجعه نمایند.

او افزود: صحت و سقم تمامی مدارک و احراز مالکیت پروژه‌ها، از طریق واحد حقوقی استان انجام خواهد شد و پروژه‌های دارای نقص مدارک بررسی نخواهند شد.