حکم حبس تعلیقی و مراجعه به روانشناس برای افسانه بایگان

مهدی کوهیان (حقوقدان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما) درباره حکم صادر شده برای افسانه بایگان یکی از قدیمی ترین بازیگران سینمای ایران نوشت که وی به ۲ سال حبس تعلیقی و همچنین مراجعه به مرکز روانشناسی محکوم شده است. پیش از این آزاده صمدی هم محکوم به مراجعه به مرکز روانشناسی […]

مهدی کوهیان (حقوقدان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما) درباره حکم صادر شده برای افسانه بایگان یکی از قدیمی ترین بازیگران سینمای ایران نوشت که وی به ۲ سال حبس تعلیقی و همچنین مراجعه به مرکز روانشناسی محکوم شده است. پیش از این آزاده صمدی هم محکوم به مراجعه به مرکز روانشناسی شده بود.

وی نوشته است:

«جزئیات محکومیت خانم ⁧افسانه بایگان⁩ بخاطر استفاده از پوشش ⁧کلاه⁩:

۲ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی شخصیت ضد خانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید.
مطالعه کتاب وخلاصه‌سازی دستنوشت آن ظرف مهلت دو ماه اقدام نماید.
‏ دو سال از کشور ایران ممنوع الخروج باشد
ممنوعیت استفاده مستقیم یا با واسطه فضای مجازی (با از دسترس خارج نمودن سیمکارت ها و خطوط تلفن همراه و ثابت و گوشی های مورد استفاده متهم متعلق به وی یا سایرین) به مدت ۲ سال»

لازم به ذکر است هنوز این حکم توسط خبرگزاری قوه قضاییه و مراجع رسمی تایید نشده است.