حکم عجیب زینب زمان باطل شد

زینب زمان دختر مرحوم حسین زمان که در دادگاه بدوی محکوم به حبس تعزیری و ممنوعیت معاشرت و داشتن تلفن همراه شده بود در دادگاه تجدیدنظر تبرئه گردید. توضیحات برادر وی، ابوذر زمان که در شبکه اجتماعی اکس مطرح شده است: ‌با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قبول ایرادات وارد بر پرونده، […]

زینب زمان دختر مرحوم حسین زمان که در دادگاه بدوی محکوم به حبس تعزیری و ممنوعیت معاشرت و داشتن تلفن همراه شده بود در دادگاه تجدیدنظر تبرئه گردید.

توضیحات برادر وی، ابوذر زمان که در شبکه اجتماعی اکس مطرح شده است:

‌با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قبول ایرادات وارد بر پرونده، دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه موکل و خواهرم ‎زینب زمان به طور کامل نقض، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شد.