حکم یک سال زندان برای صادق زیباکلام برای توئیت اعتراض به مسمومیت دانش آموزان

ایلنا نوشت: استاد دانشگاه تهران به دلیل تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس محکوم شد. صادق زیباکلام نوشت: به واسطه توییتی که در سال گذشته در اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان مدارس دخترانه نوشته بود، به اتهام تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس محکوم شده است.

ایلنا نوشت: استاد دانشگاه تهران به دلیل تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس محکوم شد.

صادق زیباکلام نوشت: به واسطه توییتی که در سال گذشته در اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان مدارس دخترانه نوشته بود، به اتهام تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس محکوم شده است.