سخنگوی جبهه اصلاحات:

«خالص سازی» صراحتاً اعلام شده است

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: «خالص سازی» صراحتاً اعلام شده. خود حدادعادل گفته مجلس آینده باید مجلس انقلابی تری باشد؛ این یعنی خالص سازی. جمهوریت-سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: «خالص سازی» صراحتاً اعلام شده. خود حدادعادل گفته مجلس آینده باید مجلس انقلابی تری باشد؛ این یعنی خالص سازی. جواد امام به جماران گفت: آقای حدادعادل که یکی […]

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: «خالص سازی» صراحتاً اعلام شده. خود حدادعادل گفته مجلس آینده باید مجلس انقلابی تری باشد؛ این یعنی خالص سازی. جمهوریت-سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: «خالص سازی» صراحتاً اعلام شده. خود حدادعادل گفته مجلس آینده باید مجلس انقلابی تری باشد؛ این یعنی خالص سازی.

جواد امام به جماران گفت: آقای حدادعادل که یکی از نمایندگان این جریان و مؤثرین این جریان است، گفته مجلس آینده باید مجلس انقلابی تری باشد و ما مجلسی انقلابی تر از این مجلس می خواهیم، یعنی خالص سازی. نگفته که ما یک مجلسی می خواهیم که برآیند رأی مردم باشد و بار دیگر اجازه ندهند برای ورود انقلابیون ۷۰۰ هزار رای مردم باطل و منتخب واقعی مردم را حذف نمایند. در جریان پایداری، برخی همان هایی هستند که در قبل از انقلاب برای مقابله با رژیم ستمشاهی، در مقابل امام(ره) قرار گرفتند و به چراغانی که به بهانه جشن های نیمه شعبان بود و مبارزه با بهائیت پرداختند و در دوران حضرت امام هم هیچ نسبتی با امام نداشتند، هیچ نسبتی با حفظ و تثبیت انقلاب نداشتند، هیچ نسبتی برای دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس نداشتند، ولی امروز هم چفیه گردنشان می اندازند هم پرچم انقلابیون را دست گرفتند.