خانم رحمانی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گیلان از حضور اعضای کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق گیلان در پاویون اربیل عراق خبر داد

وی با بیان اینکه مجموع متراژ پاویون ایران حدود ١٣۵٠ متر میباشد که شرکت هایی از چین،ترکیه،هند،عراق ،عربستان و …نیز حضور دارند خانم رحمانی تصریح کرد: حضور پررنگ شرکت های ایرانی در کنار رقبای منطقه ایی میتواند میزان صادرات این حوزه را به کشور عراق بهبود ببخشد. وی در پایان گفت :حضور نماینده این اتاق […]

وی با بیان اینکه مجموع متراژ پاویون ایران حدود ١٣۵٠ متر میباشد که شرکت هایی از چین،ترکیه،هند،عراق ،عربستان و …نیز حضور دارند خانم رحمانی تصریح کرد: حضور پررنگ شرکت های ایرانی در کنار رقبای منطقه ایی میتواند میزان صادرات این حوزه را به کشور عراق بهبود ببخشد. وی در پایان گفت :حضور نماینده این اتاق بازرگانی که عضو اتاق مشترک ایران و عراق نیز می باشد میتواند به ارتباط هرچه بهتر شرکت های ایران با عراق کمک شایانی کرده باشد.