خبر خوش برای تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

  با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسأله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، طی بخشنامه شماره ۷۰۱۰۳ مورخ ۲۹ خردادماه بانک مرکزی، واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز نیمایی […]

 

با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسأله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، طی بخشنامه شماره ۷۰۱۰۳ مورخ ۲۹ خردادماه بانک مرکزی، واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز نیمایی دریافت می‌کنند.
در این بخشنامه آمده است اصلاحیه قسمت (هـ) بخشنامه شماره ۴۱۲۱۶ /۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و بندهای ذیل بند ۱۲ از قسمت کلیات بخش یادشده جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲ـ۳ـ۳۵) ایفاد می گردد.
در شرح اصلاحیه قسمت (هـ ) آمده است که:

۱- واردات کالا و کالا ـ خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری (در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت) صرفا حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

۲- تامین ارز به منظور واردات کالا و کالا ـ خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکانپذیر می باشد.

۳- تامین ارز به منظور واردات کالا و کالا ـ خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای غیر‌تولیدی از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر می باشد.