با پیگیری‌های دیوان محاسبات و اهتمام منطقه آزاد انزلی؛

خلع‌ ید چهار هکتار از اراضی و بازگشت به سازمان منطقه آزاد انزلی

به گفته سرپرست دیوان محاسبات استان گیلان، بیش از چهار هکتار از اراضی محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، با پیگیری دیوان محاسبات استان گیلان به منطقه آزاد انزلی بازگشت.

امید نبی زاده سرپرست دیوان محاسبات استان گیلان از خلع‌ید چهار هکتار از اراضی منتقل شده به یک شرکت در محدوده منطقه آزاد انزلی و بازگشت این اراضی به سازمان منطقه آزاد انزلی با پیگیری دیوان محاسبات گیلان خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات پرونده تصریح کرد: در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور و رسیدگی حسابرسان این دیوان بر عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری انزلی، یک قطعه زمین به مساحت ۴۰ هزار و ۶۲۳ متر مربع به منطقه آزاد انزلی بازگشت.

سرپرست دیوان محاسبات استان گیلان با اشاره به اینکه این قطعه زمین در اختیار شخصی حقوقی از سنوات قبل قرار گرفته بود، بیان کرد: متقاضی این زمین در فرصت قانونی، اقدام به اجرای طرح مصوب نکرده بود که به همین دلیل با پیگیری‌های دیوان محاسبات استان گیلان و اهتمام منطقه آزاد انزلی خلع ید انجام شد.

نبی زاده با بیان اینکه ارزش ریالی و کارشناسی رسمی شده این قطعه زمین بالغ بر ۸۱۲ میلیارد تومان برآورد شده، گفت: با خلع ید انجام شده، این قطعه زمین به سازمان منطقه آزاد انزلی برگشت داده شده تا در طرح‌های تولیدی آتی سازمان مورد استفاده قرار گیرد.