خودسوزی نافرجام یک فرزند شهید در استانداری گیلان

 یک فرزند شهید،امروز صبح با حضور در استانداری گیلان اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش راهبرد گیلان،این شخص پس از مراجعه به یکی از مسئولان استانداری و شنیدن جواب رد به درخواستش، شروع به فریاد های مکرر و دادن شعار علیه وی میکند و در اقدامی با ریختن بنزین به روی خود قصد سوزاندن خود […]

 یک فرزند شهید،امروز صبح با حضور در استانداری گیلان اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش راهبرد گیلان،این شخص پس از مراجعه به یکی از مسئولان استانداری و شنیدن جواب رد به درخواستش، شروع به فریاد های مکرر و دادن شعار علیه وی میکند و در اقدامی با ریختن بنزین به روی خود قصد سوزاندن خود را داشت که با اقدام به موقع و سریع اطرافیان از این اتفاق ناگوار جلوگیری شد.

تا کنون هیچ مقام مسئولی در این خصوص اظهار نظر نکرده و از جزییات حادثه اطلاعی در دست نیست.