به بهانه‌ی حضور دکتر نوبخت ، به عنوان کاندیدای نمایندگی مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی؛

خیابان بحرالعلوم رشت این روزها مانند سال‌های گذشته شادمان و پر محتوا تر شده است/ دکتر نوبخت ، بخت نو شهرستان های رشت و خمام و گیلانیان

اختصاصی ، پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین __او گذشته ها را خوب به خاطر دارد. شانزده سالی را که مردم رشت می آمدند و به خانه ای می رفتند که امید داشتند در آنجا به واسطه نماینده شهرشان گرهی از مشکلاتشان گشوده شود. تا پاسی از شب گذشته درِ آن خانه باز بود […]

اختصاصی ، پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین __او گذشته ها را خوب به خاطر دارد. شانزده سالی را که مردم رشت می آمدند و به خانه ای می رفتند که امید داشتند در آنجا به واسطه نماینده شهرشان گرهی از مشکلاتشان گشوده شود.
تا پاسی از شب گذشته درِ آن خانه باز بود و تا آخرین نفر ِمردم با نماینده دیدار نمی کردند در ِآن خانه بسته نمی شد.
مردم رشت به آن نماینده اعتماد داشتند. به او رای می دادند و چهار دوره به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی فرستادند.
دکتر محمدباقر نوبخت در همین خانه پدری در دفتری ساده با مردم همراه و همگام بود.

خیابان بحرالعلوم آن روزها و آن خاطرات را خیلی دوست داشت و امروز هم وقتی می بیند که آن دفتر دوباره چراغش روشن شده و دوباره فروغ امید را در دل ها زنده می کند لبخند به لب دارد.

دکتر نوبختی که او می شناخت حالا ریش و مویی سفید کرده و در گذر زمان کارکشته تر و توانمندتر شده است و خیابان بحرالعلوم امید دارد دوباره شاهد رابطه خالصانه و صادقانه ای باشد که در سایه آن لبخند بر لب مردم بنشیند.
عزیز خیابان بحرالعلوم این روزها دوباره هوای آن روزهای همیشه ماندگار را به سر دارد…

دکتر نوبخت ، بخت نو شهرستان های رشت و خمام و گیلانیان است. او تمام سرمایه خودش را ، «مردم» می داند و برای مردم حتی آبروی خودش نیز خواهد داد.
نوبخت ، در حافظه ی گیلانیان و رشتوندان و خمامیان و…امید به آینده و گشایش ها می باشد…
امید است ،عزمش ستودنی و همتش کارگشا باشد….